Verkefnisstjórar og stundakennarar - Verkmenntaskólinn á Akureyri - Ólafsfjörður og Siglufjörður -

Verkefnisstjórar og stundakennarar við utanverðan Eyjafjörð. Auglýst er eftir verkefnisstjórum til að hafa umsjón með nemendum í framhaldsskólanámi á Ólafsfirði og Siglufirði næsta haust. Um er að ræða starf sem fólgið er í að halda utan um nemendahópinn á hvorum stað og vera honum til aðstoðar við fjarnám sem nemendur munu stunda við VMA. Gert er ráð fyrir u.þ.b. ½ stöðugildi á hvorum stað. Þá er auglýst eftir stundakennurum á báðum stöðum til aðstoðar nemendum í kjarnagreinum; ensku, dönsku, íslensku og stærðfræði í tvær kennslustundir á viku. Einnig má gera ráð fyrir að verkefnisstjórar taki að sér kennslu í einhverjum framangreindra námsgreina ef svo bæri undir sem og í lífsleikni og upplýsingatækni.

Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til kennslu í framhaldsskóla.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags framhaldsskólakennara og fjármálaráðuneytis.

Skriflegar umsóknir ásamt greinargerð um menntun og fyrri störf berist Verkmenntaskólanum á Akureyri, Hringteigi 2, 600 Akureyri fyrir 12. júlí.

Til að fá frekari upplýsingar má hafa samband við undirritaðan í netfanginu hjalti@vma.is
Umsóknarfrestur er til 12. júlí.
Skólameistari