Félagsleg heimaþjónusta

Félagsleg heimaþjónusta hefur það markmið að aðstoða einstaklinga og fjölskyldur sem geta ekki án utanaðkomandi aðstoðar verið, séð um heimilishald eða persónulega umhirðu. Þjónustan er veitt tímabundið eða til lengri tíma, allt eftir aðstæðum. Heimaþjónusta fer fram á dagvinnutíma, virka daga. Greitt er fyrir aðstoðina samkvæmt gjaldskrá heimaþjónustu.

Aðstoð við þrif eða önnur heimilisstörf

Aðstoð við þrif eða önnur heimilisstörf getur meðal annars falið í sér almenn heimilisþrif og þvott. Gert er ráð fyrir að umsækjandi og aðrir heimilismenn taki þátt í heimilisþrifum eftir því sem kostur er. Aðstoð við heimilisþrif takmarkast við þau herbergi sem eru í daglegri notkun s.s. eldhús, baðherbergi, ganga, svefnherbergi, stofu og borðstofu. Þjónusta er veitt aðra hverja viku nema sérstakar aðstæður kalli á annað. Almennt er ekki veitt aðstoð við stórhreingerningar, þrif á stigagöngum og sameign, gluggatjaldaþvott, uppsetningu gluggatjalda og við að strauja þvott. 

Aðstoð við eigin umsjá

Aðstoð við eigin umsjá felst meðal annars í aðstoð við klæðnað, mat og lyf og önnur verkefni sem ekki teljast til heimahjúkrunar. Tíðni þjónustu fer eftir þörfum og mati.

Heimsending matar

Heimsending matar í hádegi virka daga er þjónusta ætluð þeim sem ekki geta eldað sjálfir um skemmri eða lengri tíma. 

Félagslegur stuðningur

Félagslegur stuðningur miðar að því að mæta þörfum einstaklinga og/eða fjölskyldna á ýmsa vegu meðal annars með samveru og hvatningu í þeim tilgangi að rjúfa félagslega einangrun. Félagslegur stuðningur getur einnig falið í sér aðstoð við innkaup á nauðsynjavörum. Gert er ráð fyrir að umsækjandi fari með starfsmanni í innkaupaferðir. Geti umsækjandi það ekki er hann hvattur til að nýta sér reikningsviðskipti hjá matvöruverslunum og heimsendingu matvæla og/eða lyfja. Í undantekningartilfellum er heimilt að gera samning um að starfsmaður heimaþjónustu sjái um innkaup á nauðsynjavörum. Þjónustan er að öllu jöfnu veitt vikulega.

Innlit

Innliti er ætlað þeim einstaklingum sem vegna félagslegra og heilsufarslegra aðstæðna þarfnast eftirlits eða öryggis með. Tíðni þjónustunnar fer eftir þörfum.

Aðstoð við umönnun barna og unglinga

Aðstoð við umönnun barna og unglinga er veitt þegar um er að ræða sérstaklega erfiðar fjölskylduaðstæður, t.d. vegna fötlunar, veikinda eða félagslegra erfiðleika.

 

Hverjir eiga rétt á þjónustunni?

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra og lögum um félagslega þjónustu sveitarfélaga eiga þeir rétt á félagslegri heimaþjónustu sem búa í heimahúsum og geta ekki vegna skertrar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda, barnsburðar eða fötlunar sinnt heimilishaldi eða persónulegri umhirðu hjálparlaust. Í þeim tilvikum sem umsækjandi deilir heimili með fullorðnum einstaklingi, sem á ekki við veikindi að stríða, er að öllu jöfnu ekki veitt heimaþjónusta.

Umsókn og fylgigögn

Sækja þarf um félagslega heimaþjónustu rafrænt á vef Fjallabyggðar hér  

Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókn: 

1. Staðfest ljósrit af síðasta skattframtali viðkomandi.
2. Ljósrit af launaseðlum umsækjanda og maka síðastliðna þrjá mánuði.
3. Ljósrit af greiðsluseðlum almannatrygginga og lífeyrissjóða, sé um þá að ræða
4. Læknisvottorð ef við á


Eftir að umsókn hefur borist hefur starfsmaður félagsþjónustu samband og ákveður heimsókn til að meta þörf fyrir þjónustu í samráði við umsækjanda. Þegar mat liggur fyrir er gengið frá þjónustusamningi þar sem nánar er tilekið hvaða verkefni starfsmaður skuli inna af hendi. Heimaþjónusta felst meðal annars í aðstoð við þrif og önnur heimilisstörf, aðstoð við eigin umsjá, heimsendingu matar, félagslegan stuðnig, innliti og aðstoð við umönnun barna og unglinga.

Umsókn um heimaþjónustu

Reglur um félagslega heimaþjónustu á vegum félagsmálanefndar Fjallabyggðar