Gjaldskrár

Bóka- og héraðsskjalasafn - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá þessi öðlast þegar gildi með staðfestingu bæjarstjórnar Fjallabyggðar og samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar þann 30. nóvember 2022 og tekur gildi 1. janúar 2023.

Gjaldskrá Bóka- og hérðasskjalasafn (pdf)

Árgjald
2022
2023
Börn og unglingar
Frítt
Frítt
Fullorðnir (18 – 66 ára)
2.630
2.800
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar
Frítt
Frítt
Skammtímakort (gildir í 3 mán.)
1.925
2.060
Nýtt skírteini
748
800
Sektir
2022
2023
Dagsekt fyrir hvert eintak
40
43
Hámarkssekt á eintak (fullorðnir)
1.570
1.680
Hámarkssekt á eintak (börn)
720
770
Hámarkssekt á einstakling
7.370
7.880
Annað
2022
2023
Frátektir á eintak
210
220
Millisafnalán
1.935
1.935
Prentun/ljósritun A4 sv/hv.
40
40
Prentun/ljósritun A4 lit
80
80
Skönnun pr./bls
110
Fyrir týnt/ skemmt eintak (bók)
4.300
4.600
Fyrir týnt/skemmt eintak (tímarit)
1.290
1.380
Héraðsskjalasafn
2022
2023
Prentun/ljósritun A4 sv/hv.
40
40
Prentun/ljósritun A4 lit
80
80
Skönnun: pr. bls.
110
110
Umsýslugjald
710
760

Byggingarfulltrúi - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá þessi er sett af bæjarstjórn Fjallabyggðar með heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 ásamt 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og öðlast þegar gildi.

Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi, sbr. 3. mgr. 53. gr. laga um mann­virki nr. 160/2010. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1607/2021 um byggingarleyfis- og þjónustu­gjöld byggingarfulltrúa Fjallabyggðar.

Samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar 15. desember 2022.

Gjaldskrá byggingafulltrúa 2023 (pdf) 

Gjaldskrá 2023 í B-deild Stjórnartíðinda

Félagsþjónusta - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Félagsþjónustu Fjallabyggðar var samþykkt í bæjarstjórn þann 30. nóvember 2022.

Gjaldskrá félagsþjónustu 2023 (pdf)

Gjaldskrá félagsþjónustu
2022
2023
Heimaþjónusta, tímagjald I
0
0
Heimaþjónusta, tímagjald II
431
461
Heimaþjónusta, tímagjald III
485
519
Heimaþjónusta, tímagjald IV
1.619
1.732
Heimsendur matur
895
958
Heimaþjónusta, fastagjald
916
980
Heimaþjónusta, sendingargjald
189
202
Iðjan - hádegishressing
799
855
Iðjan - kaffi
220
235
Daggjöld dagdvalar skv. reglugerð
1.400
1.313
Morgunmatur dagvistar (Skálarhlíð)
610
653
Matur í dagvist virka daga
1274
1.363
Helgarmatur dagvistar - stakar máltíðir
1.274
1.363
Kvöldmatur, Hornbrekka
855
Kaffi í dagvist
512
548
Bingóspjöld
300
Sundleikfimi, vorönn
25.000
Sundleikfimi, haustönn
20.000
Sundleikfimi vorönn, mánaðarkort
6.000
Tækjasalur með leiðbeinanda, vorönn
12.500
Tækjasalur með leiðbeinanda, haustönn
10.000
Tækjasalur með leiðbeinanda, mánaðarkort
3.000

Frístundalóðir í landi Fjallabyggðar - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá þessi gildir fyrir frístundalóðir í skipulögðum frístundabyggðum á landi í eigu Fjallabyggðar. Gjaldskráin er sett með stoð í samþykkt bæjarstjórnar um frístundalóðir í landi Fjallabyggðar frá 26. janúar 2009.

Árleg leiga, vísað í gjaldskrá sveitarfélagsins um fasteignagjöld, lóðarleigu.

Grunngjald vegna úthlutunar lóðar verður dregið frá gatnagerðargjaldi þegar kemur að innheimtu þess. Helmingur gatnagerðargjalds er innheimtur við útgáfu byggingarleyfis og eftirstöðvar þess greiðast við útgáfu fokheldisvottorðs eða einu ári frá upphafi framkvæmda.

Gjöld uppreiknast árlega 1. janúar miðað við byggingarvísitölu (grunnur frá 2010.) Byggingarvísitala í nóvember 2021 er 157,6 stig.

Gjaldskrá þessi öðlast þegar gildi með staðfestingu bæjarstjórnar Fjallabyggðar og samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar þann 1. desember 2021 og tekur gildi 1. janúar 2022.

Gjöld fyrir sumarhúsalóðir
2022
Gjald á fermetra vegna úthlutunar lóðar
160

Garðsláttur - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Bæjarráð samþykkir að bæjarfélagið bjóði upp á garðslátt á vegum þjónustumiðstöðvar Fjallabyggðar fyrir örorku- og ellilífeyrisþega með lögheimili í bæjarfélaginu.

Garðslátt skal panta á bæjarskrifstofunni og tekur þjónustufulltrúi á móti pöntunum í síma 464 9100. Einnig er hægt að panta slátt í tölvupósti á netfangið; biddy@fjallabyggd.is  

Gjaldskrá þessi er samþykkt í bæjarstjórn 30. nóvember 2022.

Gjaldskrá Garðstláttur 2023 (pdf)

2022
2023
Flötur stærri en 150m2
13.460
14.400
Flötur minni en 150m2
7.980
8.500

Grunnskóli Fjallabyggðar

Prenta gjaldskrá

Systkinaafsláttur er veittur vegna barna á forræði forráðamanns/manna sem hér segir, að því tilskildu að þau eigi öll  lögheimili í Fjallabyggð.

-    50% afsláttur vegna 2. barns.
-    75% afsláttur vegna 3. barns.
-    Ekki er veittur afsláttur af fæðisgjaldi.
-    Afsláttur er tengdur milli leikskóla og lengdra viðveru. Yngsta barn greiðir fullt gjald.

Samþykkt í bæjarstjórn þann 30. nóvember 2022.

Gjaldskrá Gunnskóla Fjallabyggðar (pdf)

Leiguafnot
2022
2023
Aðstaða í skólahúsi (kr. sólarhr.)
860
920
Aðstaða í skólahúsi m/eldhúsi (kr. sólarhr.)
1.290
1.380
Leiga á kennslustofu (kr./kvöld)
4.530
4.850
Leiga á kennslustofu (kr./sólarhr.)
7.120
7.620
Leiga á skólaeldhúsi (kr./kvöldið)
12.940
13.850
Leiga á smíðastofu (kr./kvöldið)
12.940
13.850
Leiga á íþróttasal (kr./pr. klst.)
6.470
6.920
Leiga á móttökueldhúsi ásamt leirtaui og sal
26.970
40.000

Lengd viðvera, skólamáltíðir, mjókuráskrift:

Lengd viðvera, vistun
2022
2023
Mánaðargjald 1 klst. á dag
4.960
5.307
Mánaðargjald 1,5 klst. á dag
7.440
7.960
Klukkustundagjald
228,9
244,9
Skólamatur, hressing og mjólkuráskrift
2022
2023
Mánaðargjald hressing
2.150
2.300
Hressing pr. dag
99
106
Skólamáltíð
543
581
Mjólkuráskrift (hálft skólaár)
2.560
2.740

Hafnarsjóður - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Hafnarsjóðs Fjallabyggðar er sett skv. heimild í 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003, sbr. bráðabirgðaákvæði nr. 1.
Gjaldskráin er við það miðuð að Hafnarsjóður Fjallabyggðar geti haft nægar tekjur til þess að standa undir rekstri hafna, sbr. 5. tölulið 3. gr. hafnalaga.Gjaldskrá þessi fyrir Hafnarsjóð Fjallabyggðar er samþykkt af hafnarstjórn þann 22. nóvember 2022, skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004 og staðfest af bæjarstjórn 30. nóvember 2022.

Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum og er til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1601/2021.

Gjaldskrá hafnarsjóð Fjallabyggðar 2023 (pdf)

Gjaldskrá B-deildar Stjórnartíðinda 2023

 

Hunda- og kattahald - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá þessi  var samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar þann 15. desember 2022 á grundvelli 59. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, og öðlast hún gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1606/2021 fyrir hundahald og kattahald í Fjallabyggð.

Gjaldskrá fyrir hund- og kattahald 2023 (pdf)

Gjaldskrá í B-deild Stjórnartíðinda 2022 

Leyfisgjöld
2022
2023
Hundaleyfisgjald greiðist árlega fyrir hvern hund
13.470
14.400
Kattaleyfisgjald greiðist árlega fyrir hvern kött
11.780
12.600

Íþróttamiðstöðvar Fjallabyggðar

Prenta gjaldskrá

* Líkamsrækt og sund er gjaldfrjáls fyrir öryrkja gegn framvísun örorkuskírteinis og 67 ára og eldri íbúa Fjallabyggðar.
* Nemar í 75% framhaldsskóla- eða háskólanámi og nemendur Grunnskóla Fjallabyggðar.
* Með keyptum aðgangi að líkamsrækt fylgir aðgangur að sundlaug.
* Börn yngri en 12 ára fá ekki aðgang að líkamsræktinni. Börn og unglingar á aldrinum 12-13 ára þurfa að vera í fylgd með þjálfara eða öðrum fullorðnum ábyrgðarmanni. 14 ára unglingar geta farið án ábyrgðarmanns í líkamsræktina. Í öllum tilvikum er miðað við upphaf árs (ekki við afmælisdaga).

 Samþykkt í bæjarstjórn þann 30. nóvember 2022

Gjaldskrá íþróttamiðstöðva 2023 (pdf)

Sund fullorðnir
2022
2023
Stakt gjald
900
950
10 miða kort
5.950
6.400
30 miða kort
13.450
14.400
Árskort
22.600
24.200
Hjónakort
35.600
38.100
Sund börn
2022
2023
Stakt gjald
420
450
10 miða kort
2.650
2.850
30 miða kort
4.500
4.800
Áskort
5.200
5.550
Sund 67 ára+, öryrkjar:*
2022
2023
Stakt gjald
450
500
10 miða kort
2.650
2.850
30 miða kort
4.500
4.800
Árskort
5.350
5.700

*Líkamsrækt og sund er gjaldfrjáls fyrir öryrkja gegn framvísun örorkuskírteinis og 67 ára og eldri íbúa Fjallabyggðar.

Annað
2022
2023
Sundföt
900
950
Handklæði
900
950
Sturta
900
950
Handklæði, sundföt og sund
2.150
2.300
Tækjasalur
2022
2023
Stakt gjald
1.500
1.600
Mánaðarkort
9.700
10.400
3ja mán. kort
26.950
28.850
6 mán. kort
35.580
38.050
Árskort
57.240
61.250
Hjónakort
79.850
85.450
10. stk. klippikort
11.900
12.750
20. stk. klippikort
21.600
23.100
Tækjasalur nemar, 67 ára + öryrkjar* :
2022
2023
Stakt gjald
1.300
1.400
Mánaðarkort
7.550
8.100
3ja mán. kort
18.350
19.650
6 mán. kort
25.900
27.700
Árskort
37.800
40.450

Líkamsrækt og sund er gjaldfrjáls fyrir öryrkja gegn framvísun örorkuskírteinis og 67 ára og eldri íbúa Fjallabyggðar.

Íþróttasalur (klst.)
2022
2023
Heill (1/1) salur
8.600
9.200
Hálfur (1/2) salur
5.400
5.800
Tennisvöllur
5.400
5.800
Blakvöllur
4.300
4.600
Badmintonvöllur
3.200
3.400

Íþróttamiðstöðvar - Viðauki við gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Viðauki við gjaldskrá Íþróttamiðstöðvar vegna útleigu á íþróttamiðstöð fyrir aðra starfsemi en íþróttaviðburði

Samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar þann 30. nóvember 2022.

VIÐAUKI við gjaldskrá Íþróttamiðstöðvar  (pdf)

Leikskóli Fjallabyggðar

Prenta gjaldskrá

Eftirfarandi afslættir eru veittir af leikskólagjöldum. Ekki er veittur afsláttur af fæðisgjaldi:

a) Systkinaafsláttur er veittur vegna barna á forræði forráðamanns/manna sem hér segir, að því tilskildu að þau eigi sameiginlegt lögheimili í Fjallabyggð:

50% afsláttur vegna 2. barns
75%afsláttur vegna 3. barns
100% afsláttur vegna 4. barns og þar umfram.

b) Einstæðir foreldrar fá 30% afslátt af leikskólagjaldi fyrsta barns.

Námsmenn í 75% námi eða meira sem varir í minnst eitt ár fá 30% afslátt af leikskólagjaldi fyrsta barns. Námsmenn skulu staðfesta nám sitt með vottorði frá viðkomandi skóla fyrir hverja önn. Leikskólagjöld og fæðisgjald skulu felld niður ef börn eru fjarverandi í 1 mánuð eða lengur vegna veikinda barns, að því tilskildu að veikindavottorð liggi fyrir. Að sama skapi er heimilt, að höfðu samráði við félagsþjónustu Fjallabyggðar, að fella niður leikskólagjöld ef félagslegar aðstæður valda langvinnum fjarvistum.

*Útfærsla skv. einingarverði vistunargjalds, kr. 3.941,9 pr/klst.

Samþykkt í bæjarstjórn þann 30. nóvember 2022

Gjaldskrá leikskóla 2023 (pdf)

Leikskólagjöld*
2022
2023
4 klst.
14.736
15.757
4,5 klst.
16.578
17.738
5 klst.
18.420
19.709
5,5 klst.
20.262
21.680
6 klst.
22.104
23.651
6,5 klst.
23.946
25.622
7 klst.
25.788
27.593
7,5 klst.
27.630
29.564
8 klst.
29.472
31.535
8,5 klst.
31.314
33.506

Skólamatur

Morgunverður
2.350
2.515
Hádegisverður
4.810
5.146
Síðdegisverður
2.350
2.515

Annað

Vistunartími ekki virtur (pr. skipti)
500
535

Menningarhúsið Tjarnarborg - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Menningarhúsið Tjarnarborg - Gjaldskrá

Gerður skal skriflegur samningur vegna útleigu á húsinu þar sem tilgreint er leiguverð, hvað er innifalið í leigunni og skyldur hvors aðila fyrir sig. T.d. hver sinnir uppröðun í sal, dyravarsla ofl. Þegar um viðburði á vegum stofnana bæjarfélagsins er að ræða sjá aðilar á þeirra vegum um uppröðun í sal. Stofnanir bæjarins fá 50% afslátt af leiguverði. Þegar salir eru leigðir út fyrir fundi eða ráðstefnur sjá starfsmenn hússins um uppröðun í samráði við leigutaka. Vegna fastra reglulega viðburða t.d. spilakvöld, bridge, zumba er heimillt að gera fastan samning með 50% afslætti.

Gjaldskrá þessi öðlast þegar gildi með staðfestingu bæjarstjórnar Fjallabyggðar og er samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar þann 30. nóvmeber 2022. Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2023.

Gjaldskrá Tjarnarborgar 2023 (pdf)

Styttri viðburðir s.s. fundir, námskeið, leiksýningar og tónleikar
2022
2023
Viðmiðunartími miðast við 1-2 klst.
Lítill salur
16.710
17.880
Stór salur
22.220
23.775
Báðir salir
27.830
29.780
Viðmiðunartími miðast við 3-4 klst.
Lítill salur
33.430
35.770
Stór salur
44.230
47.330
Báðir salir
56.100
60.030
Lengri viðburðir s.s. ráðstefnur og námskeið
2022
2023
Viðmiðunartími miðast við 4 klst. eða lengur
Litli salur
56.100
60.030
Báðir salir
89.000
95.230

Innifalið í leigu er aðgangur að fundarbúnaði og kaffi. Aðgangur að eldhúsi er ekki innifalinn.  Leigutaki gengur frá, þurrkar af borðum, sópar og fer út með rusl. Leigusali þvær gólf og salerni.

Þrifgjald ef leigutaki gengur ekki frá sal/sölum að notkun lokinni

Þrifgjald
2022
2023
Litli salur
6.470
6.920
Stór salur
8.630
9.230
Báðir salir
12.940
13.850

Þrifgjald leggst á ef leigutaki gengur ekki frá sal/sölum að notkun lokinni.

Veislur – salur með aðgangi að eldhúsi og leirtaui
2022
2023
Lítill salur hálfur dagur
50.160
53.670
Lítill salur heill dagur
72.280
77.340
Báðir salir hálfur dagur
72.280
77.340
Báðir salir heill dagur
105.740
113.140

Leigutaki gengur frá, þurrkar af borðum, gengur frá eldhúsi eins og komið var að því, sópar og fer út með rusl. Leigusali þvær gólf og salerni.

Þrifgjald ef leigutaki gengur ekki frá sal og/eða eldhúsi að notkun lokinni: kr. 17.310

Leiga á eldhúsi (1 dagur)
2022
2023
Leiga á eldhúsi (1 dagur)
16.710
17.880

Leigutaki gengur frá eldhúsi eins og komið var að því.

Erfidrykkja
2022
2023
Erfidrykkja
80.000
85.600

Innifalið er uppstilling í sal, kerti og sérvéttur og uppsett og dúkað borð undir veitingar. Þrif og frágangur á sal að lokinni erfidrykkju.

Ættarmót og stærri veislur
2022
2023
155.340
166.210

Leigutaki gengur frá, þurrkar af borðum, gengur frá eldhúsi eins og komið var að því, sópar og fer út með rusl. Leigusali þvær gólf og salerni.

Þrifgjald ef leigutaki gengur ekki frá sölum og eldhúsi að notkun lokinni: kr.  32.900

Af tónlistarviðburðum greiðist STEF-gjald samkv. gjaldskrá STEF.

Annað
2022
2023
Flygill
6.470
6.920
Leirtau (pr. stk.)
50
50
Borð (pr. stk.)
500
500
Stóll (pr. stk.)
300
300

Slökkvilið Fjallabyggðar - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglu­gerðum settum samkvæmt þeim, er samin og samþykkt af bæjarstjórn Fjallabyggðar, með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum. Gjaldskráin öðlast gildi við birt­ingu í B-deild Stjórnartíðinda.
Jafnframt fellur brott gjaldskrá sama efnis nr. 1602/2021.

Samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar 15. desember 2022 og öðlast gildi 1. janúar 2023

Gjaldskrá slökkviliðs 2023

Gjaldskrá B-deildar stjórnartíðinda 2023

Slökkvilið - Slökkvitækjaþjónusta

Prenta gjaldskrá
Slökkvitækjaþjónusta
2023
Yfirfara duftslökkvitæki, 1-3 kg.
5.355
Yfirfara duftslökkvitæki, 6-12 kg.
5.355
Yfirfara duftslökkvitæki, 25-50 kg.
11.459
Yfirfara vatns-, og léttvatnsslökkvitæki
5.355
Yfirfara CO2 tæki, 2-8 kg.
5.355
Yfirfara CO2 tæki, 10-23 kg.
13.582
Yfirfara slökkvikerfi skipa, úttekt
31.545
Yfirfara slökkvitæki, vottorð
873
Hleðsla vatnstæki/léttvatnstæki
7.041
Hleðsla duftslökkvitækis
7.041
Yfirfara brunaslönguhjól
4.924
Tækjaleiga
2023
Dælubíll pr. klst.
22.358
Mannskaps- og tækjabíll pr. klst.
22.358
Tankbíll pr. klst.
22.358
Körfubíll pr. klst.
25.387
Lofthleðsla á kút – 200 bör.
1.250
Lofthleðsla á kút – 300 bör.
1.479
Tohatsu dæla (2000 ltr.) pr. klst.
15.634
Zigler dæla (1.600 ltr.) pr. klst.
7.066
Aðrar dælur pr. klst.
7.066
Rafstöðvar pr. klst.
7.066
Vatnssuga með manni pr. klst.
13.014

Sorphirða - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Fjallabyggðar er heimilt að leggja á sorphirðugjald til að standa undir kostnaði bæjarins af sorphirðu og sorpeyðingu samkvæmt samþykkt nr. 84/2010 um meðhöndlun úrgangs í Fjallabyggð.

Gjaldskrá þessi, sem er samþykkt af bæjarstjórn Fjallabyggðar, er staðfest samkvæmt heimild í 8. gr. samþykktar um sorphirðu sveitarfélaga á Norðurlandi eystra nr. 541/2000, samkvæmt ákvæð­um 11. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum og öðlast gildi 1. janúar 2023. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1605/2021 fyrir sorphirðu í Fjallabyggð.

Fyrirkomulag móttöku á endurvinnslustöð í Fjallabyggð er sem hér segir:

Í upphafi árs er úthlutað einu klippikorti á íbúð (16 klipp, 4 m³) og sumarhús (8 klipp, 2 m³) sem afhent eru í þjónustuveri Ráðhúss Fjallabyggðar á Siglufirði. Notendur þurfa að framvísa klippi­kortinu til að komast inn á endurvinnslustöðvar í Fjallabyggð. Leigjendur verða að nálgast kortin hjá leigusala eða kaupa sér kort.

Klippt verður fyrir gjaldskyldan úrgang á meðan tekið verður á móti ógjaldskyldum úrgangi án greiðslu. Skilt er að hafa klippikortið meðferðis þegar farið er á endurvinnslustöðina hvort sem um gjaldskyldan eða ógjaldskyldan varning er að ræða.

Hvert klipp er fyrir 0,25 m³ sem samsvarar 240 l heimilistunnu. Ef kort klárast er hægt að kaupa aukakort á kr. 13.840.

Rekstraraðilar geta keypt klippikort í þjónustuveri Ráðhússins á Siglufirði á kr. 33.660 sem inniheldur 16 klipp fyrir 0,25 m³ eða samtals 4 m³.

Ekki er tekið gjald fyrir móttöku á flokkuðum úrgangi sem ber úrvinnslugjald frá íbúðum og sumarhúsum, þar má nefna: pappaumbúðir, plastumbúðir, hjólbarða, ýmis spilliefni og úrelt ökutæki.

Samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar 15. desember 2022.

Gjaldskrá sorphirðu í Fjallabyggð 2023 (pdf)

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda 2023

2022
2023
Íbúðarhúsnæði
47.340
51.600
Frístundahús (á skipulögðum frístundasvæðum)
23.670
25.800
Klippikort einstaklinga (eftir eitt frítt árlega)
12.940
13.840
Klippikort rekstraraðila
31.460
33.660

Stofngjald fráveitu, fráveitugjald og rotþróargjald

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá þessi, sem var samþykkt af bæjarstjórn Fjallabyggðar með heimild í 15. gr. laga nr. 9/2009 um rekstur fráveitna og 59. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, öðlast gildi 1. janúar 2023. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1604/2021 fyrir stofngjald fráveitu, fráveitugjald og rotþróargjald í Fjallabyggð.

Samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar 15. desember 2022.

Fjallabyggð innheimtir gjald fyrir stofngjald fráveitu, fráveitu og hreinsun rotþróa í sveitarfélaginu skv. gjaldskrá þessari, sbr. IV. kafla samþykktar um fráveitur og rotþrær í Fjallabyggð nr. 1294/2011.

Gjaldskrá fyrir stofngjald fráveitu, fráveitugjald og rótþróargjald í Fjallabyggð 2023 (pdf)

Gjaldskrá í B-deild Stjórnartíðinda 2023

 

Stofngjald fyrir tengingu og lagningu frárennslislagna við holræsakerfi
2022
2023
Fyrir einbýlishús (á hvert hús)
66.350
70.990
Fyrir fjölbýlishús (á hverja íbúð)
22.630
24.210
Fyrir annað húsnæði (á hvern m3 í húsnæðinu að 4000m3)
83
88
Fyrir annað húsnæði (á hvern m3 > 4000m3)
21
22
Stofngjald vegna tengingar í rotþró sveitarfélagsins
2022
2023
Fyrir frístundahús (á hvert hús)
473.700
506.800

Ef um tvöfalt frárennsliskerfi er að ræða skulu ofangreindar tölur margfaldaðar með tveimur.
Gjald miðast við ákvörðun bæjarstjórnar við árlega gerð fjárhagsáætlunar.

Rotþróargjald fyrir hverja rotþró skal vera eftirfarandi árlega - Stærð í lítrum
2022
2023
0 - 2000
8.800
9.410
2.001 - 4.000
11.160
11.940
4.001 - 6.000
12.280
13.130
6.001 - 8.000
15.150
16.210
8.001 – 10.000
20.170
21.580
Rotþró > 10.000 (pr. umframrúmmetra)
6.240
6.670

Verð miðast við að hreinsibíll þurfi ekki að standa fjær rotþró en 10 metra.
Fyrir hverja 10 metra umfram það skal greiða kr. 3.600.

Sé ekki hægt að tæma rotþró í reglubundinni yfirferð og því þurfi að fara aukaferð, skal hús­eigandi greiða aukagjald sem nemur 50% af tæmingargjaldi til viðbótar við ofangreind rotþróargjöld.

Útseld vinna starfsmanna í Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar
2022
2023
Verkstjóri (+vsk)
5.880
6.290
Vélamaður (+vsk)
5.370
5.740
Iðnaðarmaður (+vsk)
5.880
6.290
Verkamaður (+vsk)
4.810
5.140

Tjaldsvæði - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá þessi er samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar 30. nóvember 2022 og öðlast gildi 1. janúar 2023

Gjaldskrá tjaldsvæð 2023 (pdf)

Gistinótt
2022
2023
Einstaklingar
1.400
1.500
Ellilífeyrisþegar/öryrkjar
1.200
1.280
Börn 16 ára og yngri
Frítt
Frítt
Annað
Rafmagn
1.225
1.300
Þvottavél
500
550
Þurrkari
500
550

Tónlistarskólinn á Tröllaskaga

Prenta gjaldskrá

Skólagjöldum er skipt á fjóra gjalddaga, okt.-des.-feb.-apr. Skólinn leigir út hljóðfæri á sanngjörnu verði og eiga nemendur kost á því að halda þeim í allt að tvö ár. Að þeim tíma liðnum er reiknað með að þeir eignist sín eigin hljóðfæri. Hljóðfæraleiga greiðist í einu lagi að hausti.

Fullorðnir greiða alltaf fullt gjald, afsláttur reiknast frá fyrsta barni.
1. barn greiðir  100%
2. barn greiðir    80%
3. barn greiðir    60%
4. barn greiðir    40%

Gjaldskrá Tónlistarskólns á Tröllaskaga 2023 (pdf)

Börn
2022
2023
Heilt nám
81.818
87.545
Aukahljóðfæri , fullt nám
58.601
62.703
Hálft nám
54.760
58.593
Aukahjóðfæri, hálft nám
45.696
48.895
Fullorðnir
Heilt nám
106.363
113.841
Hálft nám
75.024
80.276
Hljóðfæraleiga
Leiga á hljóðfæri
11.100
11.877

Vatnsveita - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá þessi er sett af bæjarstjórn Fjallabyggðar með heimild í 10. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga, 11. gr. reglugerðar um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005 og III. kafla vatnalaga nr. 15/1923. Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 538/2022 fyrir vatnsveitu í Fjallabyggð.

Samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar 15. desember 2022.

Gjaldskrá vatnsveitu í Fjallabyggð 2023 (pdf)

Gjaldskrá í B-deild Stjórnartíðinda 2023

Þjónustumiðstöðvar - Gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá þessa skal bæjarstjórn taka til endurskoðunar við gerð fjárhagsáætlunar ár hvert.

Samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar 15. desember 2022.

Gjaldskrá Þjónustumiðstöðvar Fjallabyggðar 2023 (pdf)

Geymslurými í Aravíti, Lækjargötu 16, Siglufirði

1. gr. Gjald fyrir geymslurými í Aravíti, Lækjargötu 16, Siglufirði. Tímabil gjalds er 1. september – 31. maí.

Tegund
2022
2023
Fólksbílar
44.130
47.210
Húsbílar
58.160
62.230
Bátar
58.160
62.230
Kerrur
33.280
35.600
Annað, pr./m2
6.345
6.780

Leiga áhalda og tækja

2. gr. Gjald fyrir leigu áhalda og tækja í Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar. 

Áhöldum og tækjum skal skilað í því ástandi sem þau voru við útlán. Verkstjóri skal sjá um útleigu tækja.

Tegund
2022
2023
Jarðvegsþjappa, ½ dagur
4.810
5.140
Pressutöng, 1 dagur
4.300
4.600
Brotvél, 1 dagur
6.340
6.780
Holræsavél, ½ dagur
8.600
9.200
Dráttarvél, klst.
7.680
8.210

Útselda vinnu starfsmanna

3.gr. Gjald fyrir útselda vinnu starfsmanna í Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar:

Starfsmaður
2022 Verð pr/klst
2023 Verð pr/klst
Verkstjóri
5.880 + vsk
6.290 + vsk
Vélamaður
5.370 + vsk
5.740 + vsk
Iðnaðarmaður
5.880 + vsk
6.290 + vsk
Verkamaður
4.810 + vsk
5.140 + vsk