Auglýsingar um skipulags- og byggingarmál

Fréttir og tilkynningar um skipulagsmál af heimasíðu Fjallabyggðar

2023

13.01.2023 

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Snorragötu á Siglufirði:

Bæjarstjórn Fjallabyggðar samþykkti þann 11. janúar sl. að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Snorragötu skv. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst m.a. í að staðsetning göngu- og hjólastíga hefur verið breytt, sleppisvæði við hótel bætt við, miðeyjum bætt við gönguþveranir, deiliskipulagsmörk lagfærð og hringtorgi við Norðurtún breytt í T-gatnamót.  

Tillaga að deiliskipulagi þjóðvegar í þéttbýli Siglufjarðar:

Bæjarstjórn Fjallabyggðar auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi þjóðvegar í þéttbýli Siglufjarðar samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Þjóðvegur í þéttbýli á Siglufirði liggur frá Siglufjarðarvegi (76) að sunnanverðu við gatnamót Norðurtúns um Snorragötu að gatnamótum Gránugötu/Suðurgötu og áfram til norðurs eftir Túngötu að gatnamótum Hvanneyrarbrautar/Hlíðarvegar og þaðan til norðurs eftir Hvanneyrarbraut að Hólavegi. Jafnframt er tengibraut frá gatnamótum við Snorrabraut/Túngata um Gránugötu og Tjarnargötu að höfninni, 420 m. Heildarlengd er um 2,6 km. Helsta viðfangsefni deiliskipulagsins er að móta og ákveða gerð umferðarmannvirkja og umhverfi þeirra með þeim hætti að stuðlað sé að auknu öryggi allra vegfarenda í umferðinni og ásættanlegri sambúð byggðar og vegar.

Tillögur að breyttu deiliskipulagi Snorragötu og nýju deiliskipulagi þjóðvegarins verða til sýnis á bæjarskrifstofu að Gránugötu 24, Siglufirði frá og með 13. janúar til og með 24. febrúar 2023. Tillögurnar verða einnig aðgengilegar á heimasíðu Fjallabyggðar, www.fjallabyggd.is.

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar til föstudagsins 24.febrúar 2023. Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast Írisi Stefánsdóttur skipulagsfulltrúa annað hvort í Ráðhús Fjallabyggðar á Gránugötu 24, Siglufirði eða á netfangið iris@fjallabyggd.is.

 

2022

14.11.2022  Skipulagslýsing – upphaf vinnu við deiliskipulag lóða undir þjónustuhús og smáhýsi í Skarðsdal

24.10.2022      Samþykkt deiliskipulags fyrir þjóðveg í þéttbýli Ólafsfjarðar

20.04.2022   Tillaga að deiliskipulagi –  ÞJÓÐVEGUR Í ÞÉTTBÝLI FJALLABYGGÐAR - ÓLAFSFJÖRÐUR

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

15.11.2010      Auglýsing um deiliskipulag - Svæði fyrir hesthús, hestaíþróttir og frístundabúskap, Siglufirði

03.08.2010   Deiliskipulagstillögur – athugasemdafrestur 

 

2009

2008

2007

2004