Samþykktir og reglur

Atvinnu- og menningarmál

Reglur um úthlutun styrkja til menningartengdra verkefna, reksturs safna og setra, hátíðarhalda og stærri viðburða
Reglur um tilnefningu bæjarlistamanns Fjallabyggðar
Reglur um úthlutun styrkja til skyndiviðburða
Útlánareglur Listaverkasafns Fjallabyggðar 
Reglur vegna vínveitingasölu í Menningarhúsinu Tjarnarborg 

Félags- og fjölskylduþjónusta

Reglur um akstursþjónustu Fjallabyggðar fyrir fatlað fólk 
Reglur um akstursþjónustu eldir borgara í Fjallabyggð 
Reglur um beingreiðslusamninga við fatlað fólk og forsjáraðila barna í Fjallabyggð
Reglur um fjárhagsaðstoð frá Fjallabyggð 
Reglur um félagslega liðveislu
Reglur um félagslegar leiguíbúðir Fjallabyggðar 
Reglur um heimaþjónustu Fjallabyggðar 
Reglur um stuðningsþjónustu 
Reglur um stuðning við börn og fjölskyldur þeirra 
Reglur um stoðþjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir

Fræðslu- og menntamál

Reglur um tónlistarnám utan lögheimilissveitarfélags 
Reglur um skólabifreið og skólaakstur í Fjallabyggð 
Regur  um úthlutun styrkja til fræðslumála 
Reglur um umsóknir og innritun í Leikskóla Fjallabyggðar 
Reglur um umsóknir og innritun í Grunnskóla Fjallabyggðar

Hafnir og veitur

Hafnarreglugerð fyrir Fjallabyggðarhafnir 

Húsnæðis- og fasteignamál

Reglur um húsaleigustyrki til aðilarfélaga UÍF 
Reglur um sérstakan húsnæðisstuðning 
Umgengnisreglur í fjölbýlishúsum

Íþrótta- og frístundamál

Frístundastyrkir Fjallabyggðar - reglur og skilyrði 
Samningur um heilsueflandi samfélag

Starfsmannamál

Vinna gegn einelti í Vinnuskóla Fjallabyggðar
Skóla- og starfsreglur vinnuskóla Fjallabyggðar 
Reglur um launalaust og launað leyfi 
Reglur um styrki til nema í leikskólakennarafræðum
Vinnureglur Fjallabyggðar um töku orlofs
Viðverustefna Fjallabyggðar
Reglur um viðveruskráningu 

Stjórnsýsla

Samþykktir

Samþykkt um stjórn Fjallabyggðar 
Samþykkt um kjör fulltrúa í stjórnum, ráðum og nefndum Fjallabyggðar 
Samþykkt fyrir Öldungaráð Fjallabyggðar 
Samþykkt fyrir ungmennaráð Fjallabyggðar 
Lögreglusamþykkt fyrir Fjallabyggð

Reglur

Reglur um afslátt af fasteignaskatti 
Álagningarreglur fasteignagjalda 
Reglur um styrki til greiðslu fasteignaskatts til félaga og félagasamtaka
Siðareglur kjörinna fulltrúa 
Reglur um birtingu gagna með fundargerðum í ráðum og nefndum Fjallabyggðar 
Reglur varðandi framlagningu viðauka í bæjarstjórn Fjallabyggðar 
Reglur um bifreiðanotkun 
Innheimtureglur 
Innkaupareglur

Lög og önnur stjórnvaldsfyrirmæli

Lög um sveitarstjórnarmál

Umhverfis- og samgöngumál

Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Fjallabyggð
Samþykkt um kattahald í Fjallabyggð 
Samþykkt fyrir hundahald í Fjallabyggð 
Samþykkt um búfjárhald í Fjallabyggð 
Fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélög við Eyjafjörð
Samþykkt um frístundalóðir í landi Fjallabyggðar  
Samþykkt um gatnagerðargjald og sölu byggingarréttar í Fjallabyggð
Reglur um úthlutun styrkja til umhverfisverkefna - Grænir styrkir 
Reglur um úthlutun lóða í Fjallabyggð 
Reglur um snjómokstur í Ólafsfirði 
Reglur um snjómokstur á Siglufirði

Gjaldskrár Fjallabyggðar