Fuglaskrá

Skrá yfir fugla Siglufjarðar samkæmt athugunum

Eitt af því sem einkennir Siglufjörð er mikið fuglalíf allt árið um kring. Um 2000 fuglar af 16-18 tegundum eru taldir að jafnaði í Siglufirði í jólatalningu Náttúrufræðistofnunar. Enn fleiri tegundir teljast til siglfirskra varpfugla og fer þeim sífjölgandi sem reyna varp hvort sem þær festa sig í sessi sem fastir varpfuglar eða ekki.

Langmesta og fjölbreytilegasta fuglalífið er í kringum Leirurnar svo nefndu, flæðisanda innst í firðinum. Þar hefur frá því um 1980 orðið til allstórt kríu- og æðarvarp, beggja megin fjarðar. Ætla má að 1980 hafi 50 kríur og 20-30 æðarfuglar verpt á svæðinu. Árið 1997 voru varpfuglarnir margfalt fleiri eða á.a.g. 500 kríupör og 750 æðarpör.

Áður fyrr var umtalsvert kríuvarp á Úlfsdölum, í Héðinsfirði og á Siglunesi, en á öllum þessum stöðum lagðist varp niður að mestu er fólkið flutti burtu. Greinilegt var hve þessum fugli fjölgaði inni í firðinum eftir að Siglunes fór í eyði.

Skýringar: A = dvelur allt árið. V = vetrarfugl. S = sumarfugl. O = fastur varpfugl. o = óreglulegur varpfugl. G = gestur.

 

 • Fýll - S,O
 • Súla - G
 • Dílaskarfur - A
 • Álft - F
 • Heiðagæs - G
 • Grágæs - F
 • Rauðhöfði - S,o
 • Urtönd - S,O
 • Stokkönd - A,O
 • Grafönd - G
 • Skeiðönd - G
 • Skúfönd - o
 • Duggönd - S,O
 • Æður - A,O
 • Æðarkóngur - o
 • Straumönd - A,O
 • Hávella - V
 • Húsönd - G
 • Toppönd - A,O
 • Gulönd - G
 • Haförn - G
 • Smyrill - S
 • Fálki - V
 • Rjúpa - A,O
 • Keldusvín - G
 • Sandlóa - S,O
 • Heiðlóa - S,O
 • Sendlingur - A,O
 • Tjaldur - S,O
 • Hrossagaukur - S,O
 • Jaðrakan - S,O
 • Spói - S,O
 • Stelkur - S,O
 • Óðinshani - S,O
 • Kjói - S,O
 • Skúmur - G
 • Hettumávur - A,O
 • Stormmávur - o
 • Silfurmávur - A,O
 • Hvítmávur - V
 • Svartbakur - A,O
 • Rita - S,O
 • Kría - S,O
 • Langvía - G
 • Teista - V
 • Haftyrðill - G
 • Húsdúfa - A,O
 • Snæugla - G
 • Brandugla - G
 • Grátittlingur - S,O
 • Máríuerla - S,O
 • Músarrindill - S,O
 • Steindepill - S,O
 • Skógarþröstur - A,O
 • Stari - o
 • Hrafn - A,O
 • Auðnutittlingur - o
 • Snjótittlingur - A,O
Aðrir fuglar, útlenskir flækingar og fargestir sem sést hafa á Siglufirði eru þessir:
Gráhegri, helsingi, brandönd, vepja, rauðbrystingur, skógarsnípa, fjöruspói, tildra, bjartmávur, hringdúfa, turtildúfa, eyrugla, múrsvölungur, bakkasvala, landsvala, silkitoppa, glóbrystingur, svartþröstur, gráþröstur, söngþröstur, sefsöngvari, hettusöngvari, gransöngvari, bókfinka, fjallafinka, barrfinka, rósafinka, krossnefur.