Markaðs- og menningarnefnd

Valdsvið
Markaðs- og menningarnefnd Fjallabyggðar hefur umsjón með þeim málaflokkum sem undir hana heyra í umboði bæjarstjórnar. Ákvarðanir hennar eru ekki bindandi fyrir sveitarfélagið fyrr en þær hafa hlotið staðfestingu bæjarstjórnar. Markaðs- og menningarnefnd er fjölskipað stjórnvald. Fulltrúar hlutast ekki til um starfsemi bæjarfélagsins í málefnum sem henni eru falin nema á fundum markaðs- og menningarnefndar. Þó getur nefndin falið fulltrúa að vinna að undirbúningi máls með starfsmanni, enda felist engar ákvarðanir í þeirri vinnu.
Heimildir markaðs- og menningarnefndar til fullnaðarafgreiðslu mála eru háðar því að samþykktir þeirra sem hafa í för með sér að útgjöld séu innan heimilda í fjárhagsáætlun fyrir viðkomandi málaflokk.
Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða samþykkt þessari, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa staðfestingu bæjarstjórnar.

Málaflokkar
Markaðs- og menningarnefnd hefur umsjón með menningarmálum, málefnum ferðaþjónustu og markaðs og kynningarmálum Fjallabyggðar.

Fundargerðir markaðs- og menningarnefndar eru aðgengilegar hér.

Erindisbréf markaðs- og menningarnefndar

Nafn Starfsheiti Netfang

Aðalmenn

Varamenn