Fjárhagsáætlun 2019

Málsnúmer 1810099

Vakta málsnúmer

Bæjarráð Fjallabyggðar - 578. fundur - 30.10.2018

Bæjarstjóri fór yfir forsendur fjárhagsáætlunar og áætlaða útkomu fyrir bæjarsjóð Fjallabyggðar fyrir árið 2019.
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun fyrir árið 2019.

Bæjarráð samþykkir að vísa tillögunni til umsagnar hjá nefndum og deildarstjórum.

Niðurstöður nefnda þurfa að liggja fyrir eigi síður en 9. nóvember nk..

Stjórn Hornbrekku - 10. fundur - 31.10.2018

Deildarstjóri fjölskyldudeildar og hjúkrunarforstjóri og forstöðumaður Hornbrekku fóru yfir tillögu að fjárhagsáætlun Hornbrekku fyrir árið 2019. Stjórn Hornbrekku samþykkir að vísa tillögu að fjárhagsáætluninni til bæjarráðs.

Félagsmálanefnd Fjallabyggðar - 114. fundur - 31.10.2018

Deildarstjóri fjölskyldudeildar fór yfir tillögu að fjárhagsáætlun félagsþjónustu fyrir árið 2019.

Fræðslu- og frístundanefnd Fjallabyggðar - 61. fundur - 05.11.2018

Olga Gísladóttir skólastjóri Leikskóla Fjallabyggðar og Fanney Jónsdóttir fulltrúi starfsmanna sátu undir umfjöllun um fjárhagsáætlun Leikskóla Fjallabyggðar.

Erla Gunnlaugsdóttir skólastjóri sat undir umfjöllun um fjárhagsáætlun Grunnskóla Fjallabyggðar.

Fræðslu- og frístundanefnd samþykkir fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir sitt leyti og vísar henni til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Hafnarstjórn Fjallabyggðar - 100. fundur - 05.11.2018

Hafnarstjóri fór yfir fjárhagsáætlun ársins 2019 fyrir Fjallabyggðarhafnir.

Hafnarstjórn samþykkir áætlunina fyrir sitt leyti.

Fræðslu- og frístundanefnd Fjallabyggðar - 62. fundur - 06.11.2018

Forstöðumaður íþróttamiðstöðva sat undir umfjöllun um fjárhagsáætlun. Fræðslu- og frístundanefnd samþykkir fjárhagsáætlun fyrir sitt leyti og vísar til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 233. fundur - 07.11.2018

Deildarstjóri tæknideildar fór yfir fjárhagsáætlun fyrir 2019.
Samþykkt
Nefndin samþykkir fjárhagsáætlun fyrir sitt leyti og vísar til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Markaðs- og menningarnefnd Fjallabyggðar - 48. fundur - 07.11.2018

Markaðs- og menningarnefnd samþykkir fjárhagsáætlun 2019 fyrir sitt leyti og vísar til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 581. fundur - 13.11.2018

Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun 2019 og 2020-2022.
Bæjarstjóri kynnti tillöguna fyrir bæjarráði.

Bæjarráð samþykkir að vísa tillögu að fjárhagsáætlun 2019 og 2020-2022 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 167. fundur - 15.11.2018

Fjárhagsáætlun 2019
Fyrri umræða
Bæjarstjóri kynnti tillögu að fjárhagsáætlun 2019 og 2020-2022.
Til máls tóku : Gunnar Ingi Birgisson, Helga Helgadóttir, S. Guðrún Hauksdóttir.
Reiknað er með eftirfarandi forsendum í tillögu:

1.
Óbreyttri útsvarsprósentu 14,48%.
2.
Holræsa- og vatnsskattur lækkaður um ríflega 8%.
3.
Óbreyttri álagningarprósenta fasteignagjalda.
4.
Verðbólgu 3%
5.
Frístundastyrkur hækkaður um ríflega 8%.
6.
Tekjuviðmið vegna afsláttar aldraðra og öryrkja hækkað um tæplega 8%.

Helstu niðurstöður
Rekstrarafgangur A og B hluta er áætlaður 263 m.kr.
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs er áætlaður 60 m.kr. og A-hluti samtals áætlaður 174 m.kr.
Gert er ráð fyrir heildartekjum að upphæð 2.917 m.kr.

Veltufé frá rekstri er 551 m.kr. eða 18,9% af heildartekjum.
Afborganir langtímalána eru 153 m.kr. en gert er ráð fyrir að greiða aukalega 100 m.kr. inn á lán.

Fjárfestingar næsta árs eru áætlaðar 362 m.kr. þar sem aðaláherslur eru:
a) Grunn- og leikskóla lóðir (72m)
b) Malbiksyfirlagnir (42m)
c) Holræsakerfi, útrásir og endurnýjun lagna í götum (148m)

Skuldahlutfall Fjallabyggðar verður 71,4% en skuldaviðmið verður 34,2%.

Eiginfjárhlutfall verður 0,61.
Veltufjárhlutfall verður 0,90 og handbært fé í árslok 2019 verður 75 m.kr.

Stærsti málaflokkurinn í rekstri er fræðslu- og uppeldismál með 864 m.kr.

Bæjarstjórn samþykkir með 7 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun 2019 og 2020 - 2022, til umfjöllunar í bæjarráði og síðari umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 582. fundur - 20.11.2018

Tekið fyrir breytingar á opnunartíma íþróttamiðstöðvar Fjallabyggðar.

Bæjarráð vísar til síðari umræðu um fjárhagsáætlun 2019-2023.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 583. fundur - 27.11.2018

Farið var yfir lykiltölur við fjárhagsáætlun 2019.

Gerð var breyting á forsendum v.fasteignagjalda, vatnsskattur lækkar úr 0,32% í 0,31% og holræsagjöld voru lækkuð úr 0,33% í 0,32%.
Gjalddagar fasteignagjalda verða 10 í stað 8 eins og í nágrannasveitarfélögum.

Bæjarráð samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2019 til seinni umræðu.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 168. fundur - 29.11.2018

Síðari umræða um fjárhagsáætlun.

Til máls tóku Gunnar Ingi Birgisson bæjarstjóri, Helga Helgadóttir, Jón Valgeir Baldursson, S. Guðrún Hauksdóttir, Tómas Atli Einarsson og Ingibjörg Guðlaug Jónsdóttir.

Bæjarstjóri kynnti tillögu að fjárhagsáætlun 2019 og 2020-2022.

Helga Helgadóttir formaður bæjarráðs lagði fram eftirfarandi bókun fyrir hönd meirihluta bæjarstjórnar:
Áætlaður rekstrarafgangur bæjarsjóðs fyrir árið 2019 er 258 mkr.
Útsvarsprósenta er 14.48% og álagningarprósenta fasteignagjalda er óbreytt á milli ára.
Skatttekjur ársins 2019 eru áætlaðar 1.270 mkr., en útkomuspá ársins 2018 er 1.212 mkr.
Heildartekjur 2019 verða 2.913 mkr., en eru áætlaðar 2.731 mkr. í útgönguspá 2018.
Gjöld ársins 2019 eru áætluð 2.632 mkr., en eru 2.570 mkr. fyrir árið 2018.
Heildareignir sveitarfélagsins eru áætlaðar 5.402 mkr. og eigið fé er 3.319 mkr. eða 61% eiginfjárhlutfall.
Skuldaviðmið bæjarsjóðs er áætlað 63,1% fyrir 2019.
Vaxtaberandi skuldir eru 375 mkr., en voru 478 mkr. árið 2018. Gert er ráð fyrir að greiða aukalega 100mkr. inn á skuldir á árinu 2019 vegna láns sem varð að taka vegna lífeyrisskuldbindinga v. Brúar. Eftirstöðvar þessa láns verða 80 mkr.
Veltufé frá rekstri er áætlað 546 mkr., sem eru 18,7% af rekstrartekjum.

Framkvæmt verður fyrir 361,5 mkr.
Helstu framkvæmdir eru:
a)
Skólalóðir leikskóla og grunnskóla 72 mkr.
b)
Yfirlagnir malbiks og gatna 47 mkr.
c)
Holræsa- og vatnsveitukerfi 148 mkr.
d)
Viðhald húseigna um 50 mkr.
e)
Göngustígar og gangstéttir 15 mkr.


Af mörgu er að taka í áætluninni en m.a. er brugðist við ákalli íbúa um lengri opnunartíma í íþróttamiðstöðvum um helgar. Sett verða upp tjöld í báðum íþróttahúsum til þess að fjölga völlum og auka þannig nýtingu og notkunarmöguleika. Einnig er gert ráð fyrir hönnun á gervigrasvelli í Ólafsfirði og hönnun vegna breytinga á aðgengi og aðstöðu í Íþróttamiðstöð á Siglufirði. Áfram verður unnið að Heilsueflandi samfélagi og í anda þess verður gjaldfrjálst í sund og rækt fyrir eldri borgara og öryrkja, frístundastyrkur til barna- og unglinga verður hækkaður úr 30.000 kr. í 32.500 kr. og styrkur vegna barna- og unglingastarfs til UÍF verður hækkaður um milljón.
Á árinu 2019 lýkur framkvæmdum við leikskóla- og skólalóðir sveitarfélagsins, en tekin var ákvörðun um að ljúka 2. og 3. áfanga skólalóðar grunnskólans í Ólafsfirði.
Systkinaafsláttur verður aukinn í leikskóla fyrir 2. barn úr 30% í 50% og 3. barn úr 50% í 75%. Einnig verður systkinaafsláttur tengdur milli skólastiga, það er leikskóla og lengdrar viðveru í grunnskóla með sama hætti.
Verð á skólamáltíðum helst óbreytt í krónum talið á milli ára, þrátt fyrir vísitöluhækkun.

Breytingar á gjaldaliðum fasteignagjalda verða með eftirfarandi hætti:
Vatnsskattur verður lækkaður í 0,31% úr 0,35% og holræsagjald verður lækkað í 0,32% úr 0,36%. Það er hins vegar ljóst að fasteignamat í Fjallabyggð hækkar að meðaltali um 14,6% á milli áranna 2018 og 2019 sem hefur áhrif á fasteignagjöld til hækkunar. Þjóðskrá Íslands tilkynnir fasteignamat í júní ár hvert sem tekur gildi 31. desember það sama ár. Fasteignamat reiknast út frá meðaltali þinglýstra kaupsamninga vegna sölu fasteigna í Fjallabyggð frá febrúar til febrúar ár hvert. Í viðhengi má sjá samanburð á fasteignagjöldum milli ára á eignum í Fjallabyggð. Álagningin fer eftir fasteignamati hverrar eignar fyrir sig og því er álagning mismunandi þó eignir í sama flokki séu svipaðar að stærð.

Gjalddögum fasteignagjalda verður fjölgað í tíu í stað átta til samræmis við nágrannasveitarfélög.

Afsláttur á fasteignaskatti fyrir eldriborgara og öryrkja verður hækkaður í 70.000 kr. úr 65.000 kr.
Einnig verða tekjuviðmið vegna afsláttar á fasteignaskatti fyrir eldriborgara og öryrkja hækkuð verulega og verða sem hér segir:

Flokkur - Einstaklingar
- Afsláttur
1.
0 - 3.000.000 - 100%
2.
3.000.001 - 3.600.000 - 75%
3.
3.600.001 - 4.200.000 - 50%
4.
4.200.001 - 4.800.000 - 25%
5.
4.800.001 - - 0%

Flokkur -
Hjón/Sambýlisfólk
Afsláttur
1.
0 - 4.000.000 - 100%
2.
4.000.001 - 4.600.000 - 75%
3.
4.600.001 - 5.200.000 - 50%
4.
5.200.001 - 5.800.000 - 25%
5.
5.800.001 - - 0%


Í Skálarhlíð verður bætt við einni íbúð sem tilbúin verður til úthlutunar um mitt næsta ár.
Helstu viðhaldsverkefni á fasteignum Fjallabyggðar eru endurnýjun á innanhússklæðningu í íþróttahúsi á Siglufirði, utanhússviðgerðir á Ráðhúsi, viðhald á húsnæði Menntaskólans á Tröllaskaga, viðhald á slökkvistöð í Ólafsfirði auk viðhaldsverkefna innanhúss á félagslegu leiguhúsnæði í báðum byggðakjörnum.

Rekstur bæjarsjóðs Fjallabyggðar stendur traustum fótum. Aðhald og ráðdeild í rekstri skila rekstrarafgangi upp á 258 mkr. og veltufé frá rekstri upp á 546 mkr. sem gerir bæjarsjóði kleift að hafa hátt framkvæmdarstig og greiða niður vaxtaberandi skuldir um 150 mkr. á árinu 2019. Á næsta ári er reiknað með að ljúka við stærsta umhverfismál byggðalagsins það er að segja holræsa útrásir og dælubrunna í báðum byggðakjörnum.

Meirihluti bæjarstjórnar þakkar bæjarstjóra og starfsmönnum bæjarfélagsins fyrir þeirra aðkomu að gerð fjárhagsáætlunar og ánægjulegt samstarf.

Meirihluti bæjarstjórnar samþykkir með 5 atkvæðum tillögu að fjárhagsáætlun 2019 og 2020-2022.
Jón Valgeir Baldursson H-lista og Særún Hlín Laufeyjardóttir H-lista sitja hjá.