Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar

100. fundur 11. október 2010 kl. 16:30 - 01:30 í fundarherbergi syðra á Siglufirði
Nefndarmenn
  • Kristinn Gylfason formaður
  • Magnús Albert Sveinsson aðalmaður
  • Elín Þorsteinsdóttir aðalmaður
  • Hilmar Þór Elefsen aðalmaður
  • Sigurður Hlöðversson aðalmaður
  • Stefán Ragnar Hjálmarsson skipulags- og byggingarfulltrúi
  • Valur Þór Hilmarsson garðyrkju- og umhverfisfulltrúi
  • Ingibjörg Ólöf Magnúsdóttir tæknifulltrúi
Fundargerð ritaði: Ingibjörg Magnúsdóttir tæknifulltrúi
Samþykkt er samhljóða að bæta við 3 málum, á áður útsent fundarboð.
1010028 - Hólavegur 25 bílageymsla og stoðveggur við Hólaveg 27.
1010036 - Tré við Snorragötu, Siglufirði.
1010037 - Landmótun á Suðurtanga, Siglufirði.

1.Gámur við Brimnes

Málsnúmer 1010019Vakta málsnúmer

Sigurjón Magnússon óskar eftir leyfi til að staðsetja geymslugám á lóð sinni ofan og austan við skemmuna á Brimnesi.  Fyrirhugað er að flytja gáminn frá Námuvegi 2 á Brimnes.

Nefndin samþykkir að veita stöðuleyfi til eins árs, innan þess tíma verður hlutaðeigandi að vera búin að finna varanlega lausn.

2.Gámur við Hólkot

Málsnúmer 1010025Vakta málsnúmer

Úlfar Agnarsson óskar eftir leyfi til að staðsetja geymslugám á lóð ofan við fjárhúsin í Hólkoti. Gámurinn mun verða málaður í sama lit og húsið og sett á hann hallandi þak.

Nefndin samþykkir að veita stöðuleyfi til eins árs, innan þess tíma verður hlutaðeigandi að vera búin að finna varanlega lausn.

3.Hlaða sunnan við hesthús í hesthúsahverfi í Ólafsfirði

Málsnúmer 1010013Vakta málsnúmer

Helgi Þórðarson og Ingi Vignir Gunnlaugsson óska eftir að staðsetja 40 feta gám í stað byggingar sem nýtt er sem hlaða, sunnan við hesthús þeirra á hesthúsasvæði í Ólafsfirði.

Nefndin samþykkir að veita stöðuleyfi til eins árs, innan þess tíma verður hlutaðeigandi að vera búin að finna varanlega lausn.

4.Niðurrif Strandgötu 11 Ólafsfirði

Málsnúmer 1009171Vakta málsnúmerSóknarnefnd Ólafsjarðarkirkju sækir um leyfi til að rífa íbúðarhúsnæðið að Strandgötu 11.  Gengið yrði þannið frá lóðinni að hún nýtist sem bílastæði. 


Sóknarnefndin hyggst láta endurnýja vegginn í kringum kirkjugarð Ólafsfjarðar á næstu 2 árum, enda hefur hann látið á sjá. Sóknarnefndin vill að umhverfi kirkjunnar og kirkjugarðsins sé bæjarbúum til sóma og vonar að bæjaryfirvöld muni, hér eftir sem hingað til, aðstoða við að svo sé.


Nefndin samþykkir að leyfa niðurrif á húsnæði að Strandgötu 11, að því gefnu að engar kvaðir eða veðbönd séu á húsinu.

5.Sjóvarnir og landbrot á Siglunesi

Málsnúmer 0909012Vakta málsnúmer

Björn Jónsson og Anna Marie Jónsdóttir óska eftir að nefndin geri tillögu um hvernig skuli staðið að málum varðandi efnistöku vegna sjóvarna á Siglunesi.

Erindi móttekið og afgreiðslu frestað, tæknideild falið að afla frekari gagna fyrir næsta fund.

6.Varðar umhverfismál

Málsnúmer 1010022Vakta málsnúmerJón Ómar Möller sendir inn bréf þar sem hann bendir á að möl hafi verið dreift í beygjunni við Hvanneyrarkrók sem og inn á Hvanneyrarbraut til norðurs.  Óskar hann eftir að sveitarfélagið beiti sér í að lögum sé framfylgt varðandi efnisflutninga um bæinn.


Nefndin þakkar ábendinguna og mun fara þess á leit við viðeigandi aðila að þeir hreinsi upp eftir sig og að lögreglan sjái til þess að lögum sé framfylgt.

7.Umhverfi "Harbour House" við Ingvarsbryggju

Málsnúmer 1007088Vakta málsnúmer


Ganga þarf frá svæði framan við Harbour House við Ingvarsbryggju. 


Tilboð hefur borist í hellulögn á svæðinu og óskar nefndin eftir aukafjárveitingu í verkið.  Sveitarfélagið mun sjá um yfirborðsfrágang og lóðarhafi um annan frágang, svo sem niðurfall og snjóbræðslu.

8.Deiliskipulag - Hesthúsasvæði Siglufirði

Málsnúmer 1008138Vakta málsnúmer
Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi fyrir svæði fyrir frístundabúskap, Siglufirði. Gerðar voru nokkrar athugasemdir við tillögurnar sem tæknideild er falið að koma til hönnuðar. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagið verði sent í auglýsingu með áorðnum breytingum. Sigurður Hlöðversson lét bóka að hann sé mótfallinn því að á deiliskiplagstillögunni sé gert ráð fyrir fjárhúsabyggð.

9.Hólavegur 25 bílgeymsla og stoðveggur við Hólaveg 27

Málsnúmer 1010028Vakta málsnúmer

Sigurður Hlöðvesson fyrir hönd húseigenda að Hólavegi 25 og 27, Siglufirði sækir um leyfi til að byggja stoðvegg við Hólaveg, 1 áfanga samkvæmt m.f. teikningu dags 5. okt. 2010 og fyrir hönd húseigenda Hólavegar 25, leyfi til að byggja tröppur skv. m.f. dags 5. okt. 2010.

Þá er einnig lögð fram fyrirspurn um byggingu 72 ferm. bílageymslu á lóðinni skv. teikningu dags. 5. okt. 2010.  Bílageymslan er felld inni í lóðina og hulin jarðvegi og gróðri, framan við bílageymsluna er gert ráð fyrir bílastæðum.  Stoðveggur yrði sambyggður við bílageymsluna.

Undir þessum lið vék Sigurður af fundi. Nefndin samþykkir byggingu á stoðvegg og tröppum, og tekur jákvætt í byggingu á bílskúr en óskar eftir frekari gögnum.

10.Tré við Snorragötu, Siglufirði

Málsnúmer 1010036Vakta málsnúmer


Fjallabyggð stendur til boða alaskaaspir, um er að ræða 12 tré ca. 6 - 9 metra há.


Lagt er til að trén verði þegin og sett niður milli Snorragötu og Hafnartúns.

11.Landmótun á Suðurtanga, Siglufirði

Málsnúmer 1010037Vakta málsnúmer
Vegna kurlunar á timbri óskar umhverfisfulltrúi eftir að fá að nota það til landfyllingar og landmótunar.


Nefndin hefur kynnt sér meðfylgjandi minnisblað og sér hún ekkert því til fyrirstöðu að verkið haldi áfram. 


MINNISBLAÐ:


 


Landmótun og urðun timburkurls á Suðurtanga, Siglufirði


 


Vegna flutninga á timburkurli á Suðurtanga á Siglufirði ("haugasvæði") skal upplýst um tilganga og ástæðu þess að það er flutt á þennan stað. Fyrir um tveimur árum teiknaði ég upp svæðið í þeim tilgangi að gera það snyrtilegt og bænum til sóma. Á svæðinu er gert ráð fyrir að áfram verði hægt að urða múrbrot og er það sett innan manar sem gerð var í þeim tilgangi, síðar verður lokað yfir með jarðvegi og plantað í hólinn sem þar myndast. Annarstaðar á svæðinu er gert ráð fyrir runnum m.a. utan um varpsvæði sem er á því miðju og trjágróðri á suðurhluta svæðisins, trjágróður á að mynda skjól við sjóinn og draga úr sjónrænum áhrifum iðnaðarsvæðisins við aðkomuna í bæinn.


Teikningin var kynnt í skipulags- og umhverfisnefnd og var samþykkt að vinna samkvæmt henni þrátt fyrir að á aðalskipulagi, sem er í vinnslu, verður gert ráð fyrir íbúðabyggð á svæðinu enda er hönnunin þannig að auðveldlega á að vera hægt að ryðja til og rýma fyrir íbúðabyggð.


Tilgangurinn með því að keyra timburkurli á svæðið er sá að það verði nýtt til landmótunnar. Þá er því keyrt á svæðið það jafnað út og keyrt yfir það jarðvegslagi og sáð í með grasfræi. Þessi aðferð er viðurkennd til landmótunar þ.e. að nota trjákurl sem til fellur, ég hafði hugsað mér að nota það líka á svæði sem eru mjög óslétt og erfið í umhirðu. Á Siglufirði eru þónokkur svæði þannig sem ekki hefur verið hægt að hirða í mörg ár engum til sóma.


Sem dæmi um notagildi timburkurls er að bændur hafa fengið það á akra til jarðvegsbóta, auka kolefnis- og  súrefnis magn í jarðveginum.


Besta leið til að nýta trjákurl er að flokka það og nýta til jarðvegsbóta, í landfyllingar eða til landmótunar.


 


Á Siglufirði hefur safnast gríðarlega mikið magn af timbri í sumar ekki síst vegna niðurrifa á húsum bæði á vegum sveitafélagsins og einkaaðila ég hef reynt að slá á kostnað við förgun á þessu timbri ef sveitafélagið ætlar að láta keyra þessu efni til förgunar þá mun það kosta rúmar 5 milljónir króna. Að auki yrðum við af dýrmætu efni sem nýtast mun til úrbóta í sveitafélaginu.  


 


Óskað er eftir að fá að nýta þetta efni til landmótunar og til sparnaðar fyrir bæinn, meðfylgjandi er teikning af svæðinu sem unnið er eftir.


 


Valur Þór, umhverfisfulltrúi

12.Deiliskipulag í Hólsdal - vinnuhópur

Málsnúmer 1010023Vakta málsnúmer

 Golfklúbbur Siglufjarðar, GKS, kynnir undirbúning að samráðshópi varðandi uppbyggingu á nýjum golfvelli í Siglufirði.

13.Tilkynningaskyldar jarðboranir

Málsnúmer 1010002Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 01:30.