Framtíðarfyrirkomulag brunavarna

Málsnúmer 2009047

Vakta málsnúmer

Bæjarráð Fjallabyggðar - 668. fundur - 22.09.2020

Lagt fram minnisblað bæjarstjóra dags. 20. september 2020 er varðar tillögu að framtíðarfyrirkomulagi brunavarna í samræmi við afgreiðslu á 659. fundi bæjarráðs.

Bæjarstjóri fór yfir minnisblaðið. Niðurstaða hans er að skynsamlegast sé að horfa fyrst til þess möguleika að sameina brunavarnir í Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð. Mat bæjarstjóra er að með sameiningu geti náðst fram bætt þjónusta og öryggi fyrir sambærilega fjármuni og sveitarfélögin leggja nú til málaflokksins.
Bæjarstjóri leggur á það áherslu að hvort sem ákveðið verði að sameina slökkvilið sveitarfélaganna, auka samvinnu í málaflokknum eða reka sjálfstætt slökkvilið þá fari fram úttekt á stöðu brunavarna og í framhaldinu stefnumótun til lengri tíma. Við úttekt og stefnumótun þarf að horfa til lögbundinnar skyldu sveitarfélagsins sem og staðbundinna þátta svo sem og t.d. fjölda jarðganga í sveitarfélaginu.

Bæjarráð samþykkir að fela bæjarstjóra að óska eftir viðræðum við Dalvíkurbyggð um mögulega sameiningu slökkviliða sveitarfélaganna.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 672. fundur - 23.10.2020

Lagt fram vinnuskjal bæjarstjóra dags. 21.10.2020 þar sem fram kemur að í samræmi við samþykkt bæjarráðs Fjallabyggðar á 668. fundi þann 22. september 2020, hafa framkvæmdastjórar sveitarfélaganna Fjallabyggðar og Dalvíkurbyggðar sett upp áætlun um viðræður framtíðarfyrirkomulags brunavarna.

Með fundargögnum fylgdi samantekt af vinnufundum frá 28. september, 9. október og 13. október.

Að mati framkvæmdastjóranna er nauðsynlegt að fá samþykki sveitarfélaganna á aðkeyptri þjónustu fagaðila við úttekt á hagkvæmni sameiningar brunamála.

Lagt er til að kostnaður af slíkri úttekt skiptist á milli sveitarfélaganna eftir íbúatölu.

Leitað var til þriggja aðila um að leggja inn áætlun í úttekt á núverandi stöðu og mat á kostum og göllum sameiningar. Áætlanir eru byggðar á gögnum sem send voru og fundum aðila með framkvæmdastjórum sveitarfélaganna. Tveir skiluðu inn áætlun, upplýsingar um að þriðji aðilinn hefði áhuga á að skila inn áætlun bárust of seint.

Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna leggja til að gengið verði til samninga við HLH ráðgjöf á grundvelli fyrirliggjandi áætlunar. Samkvæmt áætluninni ættu niðurstöður vinnunnar að liggja fyrir eigi síðar en 21. nóvember nk.

Bæjarráð samþykkir að gengið verði til samninga við HLH ráðgjöf á grundvelli fyrirliggjandi áætlunar og að kostnaður vegna úttektar HLH ráðgjafar skiptist á milli sveitarfélaganna eftir íbúatölu. Bæjarstjóra er falið að leggja fram viðauka á næsta fundi bæjarráðs.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 673. fundur - 03.11.2020

Í framhaldi af bókun 672. fundar bæjarráðs Fjallabyggðar var lögð fram beiðni um viðauka vegna kostnaðar við ráðgjöf HLH ehf. varðandi framtíðarskipan brunamála í Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð. Áætlaður kostnaður sveitarfélagsins er kr. 770.000.

Bæjarráð samþykkir að vísa kr. 770.000 í viðauka nr. 29/2020 við fjárhagsáætlun 2020 sem færist á málaflokk 07210, lykil 4391 sem verður mætt með lækkun á handbæru fé.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 677. fundur - 08.12.2020

Lögð fram skýrsla HLH ráðgjafa um sameiningu slökkviliða Fjallabyggðar og Dalvíkurbyggðar.

Bæjarráð samþykkir að beina því til bæjarstjórnar að hefja formlegar viðræður við Dalvíkurbyggð um sameiningu slökkviliða undir þeim formerkjum að efla brunavarnir á svæðinu.


Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 195. fundur - 15.12.2020

Til máls tóku Elías Pétursson bæjarstjóri, S. Guðrún Hauksdóttir og Ingibjörg Guðlaug Jónsdóttir.

Fyrir fundinn er lögð skýrsla HLH ráðgjafar dags. 4. desember 2020 og bókun bæjarráðs frá 677. fundi ráðsins dags 8. desember sl.. Bæjarstjóri fór yfir málið og skýrði.
Bæjarstjórn samþykkir að tilnefna bæjarstjóra og Tómas Atla Einarsson í formlegan viðræðuhóp sveitarfélaganna sem mun fara yfir málið og leggja tillögu um niðurstöðu fyrir bæjarstjórn. Lögð er á það rík áhersla að formlegar viðræður verði til þess að svara spurningum sem uppi eru og undirbyggja með faglegum hætti ákvörðun bæjarstjórnar um framtíðarfyrirkomulag brunavarna. Fundargerðir viðræðuhóps skulu lagðar fyrir bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir að stofna viðræðuhóp.

Samþykkt með 6 atkvæðum og Jón Valgeir Baldursson H-lista situr hjá.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 680. fundur - 19.01.2021

Lögð fram eftirfarandi bókun 972. fundar byggðaráðs Dalvíkurbyggðar frá 07.01.2020 - framtíðarfyrirkomulag brunavarna - viðræður:
„Á 971. fundi byggðaráðs þann 17. desember sl. var samþykkt að tilefna sveitarstjóra og Hauk Arnar Gunnarsson, formann umhverfisráðs, í viðræðuhóp sveitarfélaganna Fjallabyggðar og Dalvíkurbyggðar um mögulega sameiningu slökkviliðanna. Lögð var á það rík áhersla að viðræður verði til þess að svara spurningum sem uppi eru og undirbyggja með faglegum hætti ákvörðun sveitarstjórnar um framtíðarfyrirkomulag brunavarna. Fundargerðir viðræðuhóps skulu lagðar fyrir byggðaráð.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdu minnispunktar innanhúss vegna viðræðna frá 4. - 6. janúar sl. Sveitarstjóri gerði grein fyrir fundum og vinnu á milli funda byggðaráðs.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að leggja til við sveitarstjórn að ekki verði farið lengra í viðræðum við Fjallabyggð um sameiningu slökkviliðanna þar sem ekki er metinn augljós ávinningur ef að sameiningu yrði. Byggðaráð leggur áherslu á áframhaldandi samvinnu og samstarf við Fjallabyggð í þessum málum sem öðrum.“

Bæjarráð samþykkir að fela bæjarstjóra og deildarstjóra tæknideildar að leggja fram tillögu að fyrirkomulagi starfsmannahalds Slökkviliðs Fjallabyggðar með það að leiðarljósi að efla brunavarnir og samræma og sameina starf slökkviliðsins í báðum byggðarkjörnum.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 682. fundur - 02.02.2021

Í framhaldi af bókun 680. fundar bæjarráðs þar sem bæjarstjóra og deildarstjóra tæknideildar var falið að leggja fram tillögu að fyrirkomulagi starfsmannahalds Slökkviliðs Fjallabyggðar.

Lagt fram vinnuskjal bæjarstjóra, dags. 29.01.2020.

Bæjarráð samþykkir að fela bæjarstjóra og deildarstjóra tæknideildar að auglýsa starf Slökkviliðsstjóra Fjallabyggðar laust til umsóknar.