Fjárhagsáætlun 2018

Málsnúmer 1711029

Vakta málsnúmer

Bæjarráð Fjallabyggðar - 528. fundur - 14.11.2017

Deildarstjóri stjórnsýslu og fjármála fór yfir forsendur reiknilíkans og áætlaða útkomu fyrir árið 2018.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 529. fundur - 16.11.2017

Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun fyrir árið 2018. Bæjarráð samþykkir að vísa tillögunni til frekari útfærslu hjá nefndum og deildarstjórum.

Niðurstöður nefnda þurfa að liggja fyrir eigi síður en 23. nóvember nk..Fræðslu- og frístundanefnd Fjallabyggðar - 46. fundur - 20.11.2017

Haukur Sigurðsson forstöðumaður íþróttamiðstöðva sat undir þessum lið.
Fjárhagsáætlun fyrir æskulýðs- og íþróttamál lögð fram. Fræðslu- og frístundanefnd samþykkir fjárhagsáætlun fyrir sitt leyti og vísar henni til afgreiðslu bæjarstjórnar. Nefndin leggur til að í framtíðinni verði íþróttamanni Fjallabyggðar veitt viðurkenning í formi árskorts í líkamsræktarstöðvum Fjallabyggðar.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 530. fundur - 21.11.2017

Farið var yfir stöðu gerðar fjárhagsáætlunar 2018. Nefndir skila bæjarráði niðurstöðu 23. nóvember nk.
Næsti fundur bæjarráðs verður 24.nóvember nk.

Félagsmálanefnd Fjallabyggðar - 107. fundur - 22.11.2017

Deildarstjóri fjölskyldudeildar fer yfir tillögu að fjárhagsáætlun félagsþjónustu fyrir árið 2018
Deildarstjóri fjölskyldudeildar fer yfir tillögu að fjárhagsáætlun félagsþjónustu fyrir árið 2018.

Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 219. fundur - 22.11.2017

Lögð fram drög að fjárhagsáætlun 2018 fyrir eftirfarandi málaflokka:

07-Slökkvistöð og bílar
08-Hreinlætismál
09-Skipulags- og byggingamál
10-Umferðar- og samgöngumál
11-Umhverfismál
31-Eignasjóður
33-Þjónustumiðstöð
65-Veitustofnun
Vísað til nefndar
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að vísa tillögu að fjárhagsáætlun 2018 fyrir ofangreinda málaflokka til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Fræðslu- og frístundanefnd Fjallabyggðar - 47. fundur - 22.11.2017

Undir umfjöllun um fjárhagsáætlun Leikskóla Fjallabyggðar sat Olga Gísladóttir leikskólastjóri. Fulltrúar starfsmanna og foreldra mættu ekki.

Undir umfjöllun um fjárhagsáætlun Grunnskóla Fjallabyggðar sátu Jónína Magnúsdóttir skólastjóri og Erla Gunnlaugsdóttir fulltrúi kennara. Fulltrúi foreldra boðaði forföll.

Fjárhagsáætlun fyrir fræðslu- og uppeldismál lögð fram. Fræðslu- og frístundanefnd samþykkir fjárhagsáætlun fyrir sitt leyti og vísar hennar til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Á fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir áframhaldandi innleiðingu verkefnisins Heilsueflandi samfélag. Fræðslu- og frístundanefnd leggur til að á fjárhagsáætlun verði gert ráð fyrir afnotum af tækjasölum íþróttamiðstöðva þar sem boðið verði upp á leiðsögn á notkun heilsuræktartækja og áhalda á afmörkuðum auglýstum tímum.

Hafnarstjórn Fjallabyggðar - 92. fundur - 23.11.2017

Hafnarstjóri fór yfir tillögu að fjárhagsáætlun fyrir Hafnarsjóð Fjallabyggðar 2018.

Hafnarstjórn samþykkir að vísa tillögu að fjárhagsáætlun 2018 fyrir Hafnarsjóð til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Markaðs- og menningarnefnd Fjallabyggðar - 38. fundur - 23.11.2017

Fjárhagsáætlun fyrir markaðs- og menningarmál lögð fram. Markaðs- og menningarnefnd samþykkir fjárhagsáætlun fyrir sitt leyti og vísar hennar til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Stjórn Hornbrekku - 3. fundur - 23.11.2017

Deildarstjóri félagsmáladeildar fór yfir tillögu að fjárhagsáætlun 2018. Stjórn Hornbrekku samþykkir að vísa tillögunni til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 532. fundur - 27.11.2017

Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun 2018 og 2019-2021.
Deildarstjóri stjórnsýslu og fjármála kynnti tillöguna fyrir bæjarráði.
Bæjarráð samþykkir að vísa tillögu að fjárhagsáætlun 2018 og 2019-2021 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 152. fundur - 29.11.2017

Fyrri umræða
Deildarstjóri stjórnsýslu- og fjármála kynnti tillögu að fjárhagsáætlun 2018 og 2019-2021.
Til máls tóku Steinunn María Sveinsdóttir, S. Guðrún Hauksdóttir og Jón Valgeir Baldursson.

Reiknað er með eftirfarandi forsendum í tillögu:

1. Óbreyttri upphæð staðgreiðslu útsvars á milli ára.
2. Óbreyttri útsvarsprósentu 14,48 og óbreyttri álagningarprósenta fasteignagjalda.
3. Hækkun þjónustugjalda á milli ára allt að 2%.
4. Verðbólgu samkvæmt þjóðhagsspá
5. Leiðrétting frá Jöfnunarsjóði frá árinu 2016 upp á 33 m.kr verður notað til lækkunar skulda.

Gert er ráð fyrir heildartekjum að upphæð 2.719 m.kr.
Rekstrarafgangur A hluta, Aðalsjóðs, Eignasjóðs og Þjónustumiðstöðvar er áætlaður 120 m.kr.
Rekstrarafgangur A og B hluta er áætlaður 184 m.kr.

Veltufé frá rekstri er 440 m.kr. eða 16%.
Afborganir langtímakrafna 52 m.kr.

Fjárfestingar næsta árs eru áætlaðar 313 m.kr. þar sem aðaláherslur eru:
a)
Grunn- og leikskóla lóðir (70m)
b)
Malbiksyfirlagnir (40m)
c)
Holræsakerfi, útrásir og endurnýjun lagna í götum (94,5m)
d)
Götulýsing (8m)

Skuldahlutfall Fjallabyggðar verður 31% án lífeyrisskuldbindinga en ríflega 72% að þeim meðtöldum.

Eiginfjárhlutfall verður 0,60.
Veltufjárhlutfall verður 1,05 og handbært fé í árslok 2018 verður 120 m.kr.

Stærsti málaflokkurinn í rekstri er fræðslu- og uppeldismál með 871 m.kr.

Bæjarstjórn samþykkir með 6 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun 2018 og 2019 - 2021, til umfjöllunar í bæjarráði og síðari umræðu í bæjarstjórn.


Bæjarráð Fjallabyggðar - 533. fundur - 06.12.2017

Farið yfir lykiltölur í fjárhagsáætlun og breytingar á launaáætlun. Bæjarráð mun vísa endanlegri tillögu til síðari umræðu í bæjarstjórn á næsta fundi.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 534. fundur - 12.12.2017

Breytingartillaga að fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 lögð fram. Bæjarráð samþykkir að vísa svo breyttri fjárhagsáætlun til síðari umræðu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 153. fundur - 13.12.2017

Síðari umræða um fjárhagsáætlun.

Til máls tóku Steinunn María Sveinsdóttir, Jón Valgeir Baldursson, Hilmar Þór Elefsen, Valur Þór Hilmarsson, Hilmar Þór Hreiðarsson, S. Guðrún Hauksdóttir, Helga Helgadóttir og Guðrún Sif Guðbrandsdóttir.

Deildarstjóri stjórnsýslu og fjármála kynnti tillögu að fjárhagsáætlun 2018 og 2019-2021.

Steinunn María Sveinsdóttir lagði fram eftirfarandi bókun bæjarstjórnar:

Áætlaður rekstrarafgangur bæjarsjóðs fyrir árið 2018 er 181 mkr.
- Útsvarsprósenta er 14,48% og álagningarprósenta fasteignagjalda er óbreytt á milli ára.
- Skatttekjur ársins 2018 eru áætlaðar 1.212 mkr., en útkomuspá ársins 2017 er 1.178 mkr.
- Heildartekjur 2018 verða 2.731 mkr., en eru áætlaðar 2.272 mkr. í útkomuspá 2017.
- Gjöld ársins 2018 eru áætluð 2.529 mkr., en eru 2.094 mkr. fyrir árið 2017.
- Heildareignir sveitarfélagsins eru áætlaðar 4.818 mkr. og eigið fé er 2.992 mkr. eða 62% eiginfjárhlutfall.
- Skuldir og skuldbindingar hækka aðeins á milli ára, sem eru tilkomnar vegna hækkunar lífeyrisskuldbindinga og eru áætlaðar 1.826 mkr. Skuldaviðmið bæjarsjóðs er áætlað 67% fyrir 2018.
- Vaxtaberandi skuldir eru 405 mkr., en voru 536 mkr. árið 2015.
- Veltufé frá rekstri er áætlað tæplega 440 mkr., sem er tæplega 16,1%.

Við gerð fjárhagsáætlunar er lögð áhersla á styrkingu innviða sveitarfélagsins og bætta þjónustu.
Framkvæmt verður fyrir 315,7 milljónir á árinu og eru helstu framkvæmdir:

a) Skólalóðir leikskóla og grunnskóla 70 mkr.
b) Yfirlagnir malbiks og götur 50.5 mkr.
c) Holræsa- og vatnsveitukerfi 104.5 mkr.
d) Göngustígar og gangstéttir 15 mkr.
e) Framkvæmdir á stofnunum eignasjóðs 20 mkr.

Þá er gert ráð fyrir fjármagni til smærri umhverfisverkefna til fegrunar bæjarkjarnanna. Vinnuskóli Fjallabyggðar verður efldur sem og starfsemi þjónustumiðstöðvar.
Af mörgu er að taka í áætluninni en m.a. er brugðist við þörfum grunnskólans vegna breytts kennslufyrirkomulags og fest eru kaup á búnaði til íþróttakennslu og nýjum tölvubúnaði. Nýr fundarbúnaður verður settur upp í báðum sölum Tjarnarborgar og ný saunahús verða sett upp í sundlaugum Fjallabyggðar. Áfram verður unnið að innleiðingu verkefnisins Heilsueflandi samfélag og hækkar frístundastyrkur til barna úr 20.000 kr. í 30.000 kr. árið 2018. Félagsstarf og dagvist aldraðra hefur verið eflt í Ólafsfirði og mun starfsemin í auknum mæli fara fram í Húsi eldri borgara.
Fest verða kaup á nýjum mannskapsbíl fyrir Slökkvilið Fjallabyggðar á Siglufirði, framlög aukin til búnaðarkaupa og húsnæði slökkviliðsins í Ólafsfirði klætt að utan að hluta. Helstu viðhaldsverkefni á fasteignum Fjallabyggðar eru endurnýjun á innanhússklæðningu í íþróttahúsi á Siglufirði, utanhússviðgerðir á Ráðhúsi, viðhald á húsnæði Menntaskólans á Tröllaskaga auk viðhaldsverkefna innanhúss á félagslegu leiguhúsnæði í Ólafsfirði.

Gjaldskrárhækkunum er stillt í hóf og gjaldskrár einfaldaðar eftir þörfum. Almennt hækka gjaldskrár um 2% á milli ára en verð á skólamáltíðum í Grunnskóla Fjallabyggðar verður ekki hækkað á árinu 2018.

Rekstur Fjallabyggðar er afar traustur þrátt fyrir lægri tekjur á árinu sem er að líða, sem orsakast fyrst og fremst af sjómannaverkfalli og lægra fiskverði. Stærsta breytingin á rekstri sveitarfélagsins á árinu 2017 sem og 2018 er breytt rekstrarfyrirkomulag dvalar- og hjúkrunarheimilisins Hornbrekku sem er orðið að B-hluta fyrirtæki innan Fjallabyggðar. Taka verður tillit til þess þegar gerður er samanburður milli ára. Einskiptisgreiðsla frá Jöfnunarsjóði vegna leiðréttingar fyrir árið 2016 verður nýtt til að greiða niður skuldir sveitarfélagsins og er skuldahlutfall þess afar lágt.

Bæjarstjórn þakkar bæjarstjóra, deildarstjóra stjórnsýslu og fjármála og öðrum starfsmönnum bæjarfélagsins fyrir þeirra aðkomu að gerð fjárhagsáætlunar og ánægjulegt samstarf. Bæjarstjórn óskar íbúum Fjallabyggðar gleðilegrar hátíðar.

Bæjarstjórn samþykkir með 7 atkvæðum tillögu að fjárhagsáætlun 2018 og 2019-2021.