Bæjarstjórn Fjallabyggðar

58. fundur 22. desember 2010 kl. 17:00 - 19:00 í Tjarnarborg
Nefndarmenn
 • Þorbjörn Sigurðsson 1. varaforseti
 • Ingvar Erlingsson Forseti
 • Bjarkey Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi
 • Helga Helgadóttir bæjarfulltrúi
 • Sólrún Júlíusdóttir bæjarfulltrúi
 • S. Guðrún Hauksdóttir bæjarfulltrúi
 • Ólafur Helgi Marteinsson bæjarfulltrúi
 • Halldóra S. Björgvinsdóttir bæjarfulltrúi
 • Guðmundur Gauti Sveinsson varabæjarfulltrúi
 • Sigurður V Ásbjarnarson bæjarstjóri
 • Ólafur Þór Ólafsson skrifstofu- og fjármálastjóri
Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Ólafsson skrifstofu- og fjármálastjóri

1.Bæjarráð Fjallabyggðar - 196. fundur - 20. desember 2010

Málsnúmer 1012016FVakta málsnúmer

2.Fjárhagsáætlun 2011

Málsnúmer 1010148Vakta málsnúmer

Bæjarstjóri gerði grein fyrir forsendum og niðurstöðu áætlunarinnar.
Þakkaði hann starfsmönnum og nefndarfólki fyrir mikla vinnu að gerð þessarar áætlunar.

Heildartekjur eru áætlaðar 1.616 m.kr. og þar af eru skatttekjur 885 m.kr. sem eru 54% af tekjum og framlag Jöfnunarsjóðs 230 m.kr. eða sem nemur 14% af tekjum.

Heildarútgjöld sveitarfélagsins eru áætluð 1.570 mkr. án fjármagnsliða. Þar af er launakostnaður 846 mkr. sem er 52% af tekjum.

Rekstrarniðurstaða fjárhagsáætlunar Fjallabyggðar fyrir árið 2011 vegna A hluta sveitarsjóðs er jákvæð upp á 39 mkr.

Fjármagnsgjöld eru hærri en fjármunatekjur sem nemur 34 mkr. og er rekstrarniðurstaða samstæðunnar jákvæð að fjárhæð 11 mkr. (0,7% af tekjum).

Veltufé frá rekstri er áætlað 165 mkr. sem gerir 10,2% af tekjum.

Í þessari áætlun er gert ráð fyrir framkvæmdum upp á 100 mkr.

Gert ráð fyrir nýjum lántökum á árinu fyrir 20 mkr.
Hins vegar mun sveitarfélagið greiða niður skuldir um 83 mkr.

Handbært fé í árslok 2011 er áætlað 156 mkr.

Efnahagslægðin sem sveitarfélög á Íslandi eru nú að fást við mun haldast óbreytt næsta árið og er sú skoðun ríkjandi að kjörtímabilið verði erfitt í rekstri þeirra þegar á heildina er litið.

Til máls tóku Bjarkey Gunnarsdóttir, Ólafur H. Marteinsson, Helga Helgadóttir og Sigurður Valur Ásbjarnarson.

Lögð var fram tillaga Þorbjörns Sigurðssonar, Ingvars Erlingssonar, Helgu Helgadóttur og Bjarkeyjar Gunnarsdóttur um 5% lækkun nefndarlauna frá 1. janúar 2011.
Tillagan var samþykkt með 9 atkvæðum.

Lögð fram tillaga Bjarkeyjar Gunnarsdóttur um að nefndarlaun formanna fræðslunefndar og skipulags- og umhverfisnefndar yrðu án álags.
Samþykkt var með 5 atkvæðum að vísa tillögunni til bæjarráðs.  Bjarkey Gunnarsdóttir, Helga Helgadóttir, Guðmundur Gauti Sveinsson og Halldóra S. Björgvinsdóttur sátu hjá.
Bæjarstjórn samþykkti með 9 atkvæðum fjárhagsáætlun 2011 með áorðnum breytingum.

3.Þriggja ára áætlun 2012-2014

Málsnúmer 1012064Vakta málsnúmer

Bæjarstjóri gerði grein fyrir forsendurm þriggja ára áætlunar.
Helstu lykiltölur eru:

Niðurstaða og útreikningur á þriggja ára áætlun fyrir A og B hluta.

Lykiltölur                                                                 2012      2013      2014

                Í hlutfalli við tekjur
                      Skatttekjur ..................................   53,4%    53,0%    52,5%
                      Framlög jöfnunarsjóðs ...................    14,2%    14,2%    14,0%
                      Aðrar tekjur .................................   32,3%    32,9%    33,4%
                                                                         100,0%    100,0% 100,0%

                      Laun og launatengd gjöld ................   51,3%    51,0%    50,5%
                      Annar rekstrarkostnaður .................   37,3%    37,0%    36,6%
                      Afskriftir ......................................    7,0%      7,2%      7,5%
                      Fjármagnsliðir, nettó ......................    2,2%      2,5%      2,4%
                Gjöld samtals                                          97,9%    97,8%    97,1%

                      Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .........     2,1%      2,2%      2,9%
                      Veltufé frá rekstri (til rekstrar) ........   11,9%    12,3%    13,2%
                      Fjárfestingarhreyfingar ....................-15,5%  -15,4%  -6,0%

                Í þúsundum króna á hvern íbúa                                                                                                               

                Rekstur                                                                                                                
                      Skatttekjur og jöfnunarsjóður .........  546         546         546 
                      Þjónustutekjur og aðrar tekjur ........  261         267         274 
                Tekjur samtals                                      807         813         820 

               Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .......  (790)     (794)       (796 )
                      Framlög frá eigin sjóðum .................     0          0            0 
                      Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .........     17        18           24 

                Efnahagur                                                                                                           
                      Heildareignir .................................  1.442        1.495     1.492 
                      Eigið fé .......................................     505         524         547 
                      Skuldbindingar og aðrir liðir .............      353        366         378 
                      Skuldir ........................................      583        605         566 
                Eigið fé og skuldir samtals                         1.442      1.495      1.492 

                Aðrar lykiltölur                                                                                                                

                      Veltufjárhlutfall .............................    1,41       1,36       1,80 
                      Eiginfjárhlutfall ..............................    0,35       0,35       0,37 

                                Íbúafjöldi 1. desember............ 2.000     2.000     2.000 


Bæjarstjórn samþykkti með 9 atkvæðum að vísa þriggja ára áætlun til bæjarráðs milli umræðna í bæjarstjórn.

Fundi slitið - kl. 19:00.