Þriggja ára áætlun 2012-2014

Málsnúmer 1012064

Vakta málsnúmer

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196. fundur - 20.12.2010

Bæjarráð samþykkir að vísa tillögu að 3ja ára áætlun 2012-2014 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Gert er ráð fyrir síðari umræðu 12. janúar 2011.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 58. fundur - 22.12.2010

Bæjarstjóri gerði grein fyrir forsendurm þriggja ára áætlunar.
Helstu lykiltölur eru:

Niðurstaða og útreikningur á þriggja ára áætlun fyrir A og B hluta.

Lykiltölur                                                                 2012      2013      2014

                Í hlutfalli við tekjur
                      Skatttekjur ..................................   53,4%    53,0%    52,5%
                      Framlög jöfnunarsjóðs ...................    14,2%    14,2%    14,0%
                      Aðrar tekjur .................................   32,3%    32,9%    33,4%
                                                                         100,0%    100,0% 100,0%

                      Laun og launatengd gjöld ................   51,3%    51,0%    50,5%
                      Annar rekstrarkostnaður .................   37,3%    37,0%    36,6%
                      Afskriftir ......................................    7,0%      7,2%      7,5%
                      Fjármagnsliðir, nettó ......................    2,2%      2,5%      2,4%
                Gjöld samtals                                          97,9%    97,8%    97,1%

                      Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .........     2,1%      2,2%      2,9%
                      Veltufé frá rekstri (til rekstrar) ........   11,9%    12,3%    13,2%
                      Fjárfestingarhreyfingar ....................-15,5%  -15,4%  -6,0%

                Í þúsundum króna á hvern íbúa                                                                                                               

                Rekstur                                                                                                                
                      Skatttekjur og jöfnunarsjóður .........  546         546         546 
                      Þjónustutekjur og aðrar tekjur ........  261         267         274 
                Tekjur samtals                                      807         813         820 

               Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .......  (790)     (794)       (796 )
                      Framlög frá eigin sjóðum .................     0          0            0 
                      Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .........     17        18           24 

                Efnahagur                                                                                                           
                      Heildareignir .................................  1.442        1.495     1.492 
                      Eigið fé .......................................     505         524         547 
                      Skuldbindingar og aðrir liðir .............      353        366         378 
                      Skuldir ........................................      583        605         566 
                Eigið fé og skuldir samtals                         1.442      1.495      1.492 

                Aðrar lykiltölur                                                                                                                

                      Veltufjárhlutfall .............................    1,41       1,36       1,80 
                      Eiginfjárhlutfall ..............................    0,35       0,35       0,37 

                                Íbúafjöldi 1. desember............ 2.000     2.000     2.000 


Bæjarstjórn samþykkti með 9 atkvæðum að vísa þriggja ára áætlun til bæjarráðs milli umræðna í bæjarstjórn.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 197. fundur - 11.01.2011

Ekki komu fram breytingartillögur við þriggja ára áætlun og samþykkir bæjarráð að vísa henni til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 59. fundur - 12.01.2011

Bæjarstjóri gerði grein fyrir helstu forsendum og niðurstöðu þriggja ára áætlunar.

 

Niðurstaða og útreikningur á þriggja ára áætlun fyrir A og B hluta.

Lykiltölur                                                                 2012      2013      2014

                Í hlutfalli við tekjur

                      Skatttekjur ..................................   53,4%    53,0%    52,5%

                      Framlög jöfnunarsjóðs ...............    14,2%    14,2%    14,0%

                      Aðrar tekjur .................................  32,3%    32,9%    33,4%

                                                                           100,0%  100,0% 100,0%

                      Laun og launatengd gjöld ...........   51,3%    51,0%    50,5%

                      Annar rekstrarkostnaður .............   37,3%    37,0%    36,6%

                      Afskriftir .......................................   7,0%      7,2%      7,5%

                      Fjármagnsliðir, nettó ...................    2,2%      2,5%      2,4%

                Gjöld samtals                                       97,9%    97,8%    97,1%

                      Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....    2,1%      2,2%      2,9%

                      Veltufé frá rekstri (til rekstrar) ....... 11,9%    12,3%    13,2%

                      Fjárfestingarhreyfingar ..................-15,5%   -15,4%     -6,0%

                Í þúsundum króna á hvern íbúa                                                                                                               

                Rekstur                                                                                                                

                      Skatttekjur og jöfnunarsjóður ........   546         546         546 

                      Þjónustutekjur og aðrar tekjur ........  261         267         274 

               Tekjur samtals                                          807         813         820 

               Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó ..... (790)      (794)      (796)

                      Framlög frá eigin sjóðum ..............     0             0             0 

                      Rekstrarniðurstaða (neikvæð) ........    17          18            24 

 

                Efnahagur                                                                                                          

                      Heildareignir ....................................1.442        1.495     1.492 

                      Eigið fé ............................................   505           524        547 

                      Skuldbindingar og aðrir liðir ............   353           366        378 

                      Skuldir .............................................   583           605        566 

                Eigið fé og skuldir samtals                     1.442         1.495     1.492 

                Aðrar lykiltölur 

 

                                                                                                            

                      Veltufjárhlutfall .............................     1,41          1,36       1,80 

                      Eiginfjárhlutfall ..............................    0,35           0,35       0,37 

                                Íbúafjöldi 1. desember.........  2.000         2.000     2.000 


Þriggja ára áætlun 2012-2014 var samþykkt með 9 atkvæðum.