Auglýsing umsóknar um byggðakvóta fiskveiðiársins 2015/2016

Málsnúmer 1509024

Vakta málsnúmer

Bæjarráð Fjallabyggðar - 409. fundur - 22.09.2015

Tekið fyrir erindi frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, dagsett 2. september 2015, þar sem ráðuneytið gefur bæjar- og sveitarstjórnum kost á að sækja um byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2015/2016 á grundvelli 10. gr. laga nr. 116/2006, með síðari breytingum. Umsóknarfrestur er til 30. september n.k.

Bæjarráð felur bæjarstjóra að sækja um fyrir Fjallabyggð.

Atvinnumálanefnd - 11. fundur - 23.09.2015

Vísað til nefndar
Atvinnumálanefnd hvetur bæjaryfirvöld til að hafa samráð við hagsmunaaðila í sjávarútvegi áður en kemur að úthlutun byggðakvóta.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 411. fundur - 06.10.2015

Lögð fram umsóknarbréf til kynningar fyrir Ólafsfjörð og Siglufjörð.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 414. fundur - 27.10.2015

Bréf Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, dags. 20. október 2015 um úthlutun byggðakvóta lagt fram til kynningar.
Um er að ræða 209 þorskígildistonn fyrir Ólafsfjörð og 102 tonn fyrir Siglufjörð.
Vilji bæjarstjórn leggja til við ráðuneytið að sett verði sérstök skilyrði varðandi úthlutun byggðakvóta sveitarfélagsins skal hún skila rökstuddum tillögum sínum fyrir 10. nóvember 2015.

Bæjarráð samþykkir tillögu bæjarstjóra að bréfi til ráðuneytisins, þar sem óskað er eftir leiðréttingu á úthlutun til Ólafsfjarðar sem hefur lækkað um 91 þorskígildistonn frá því í fyrra, þrátt fyrir að ríflega 400 þorskígildistonn hafi verið seld út úr byggðalaginu snemma á árinu.
Óskað er eftir leiðréttingu og rökstuðningi við fengna niðurstöðu.

Bæjarráð vísar erindinu til umfjöllunar í Atvinnumálanefnd.

Atvinnumálanefnd - 12. fundur - 04.11.2015

Vísað til nefndar
Bæjarráð Fjallabyggðar hefur vísað erindi um úthlutun byggðakvóta í sveitarfélaginu til Atvinnumálanefndar og óskar eftir umfjöllun nefndarinnar um málið.
Samkvæmt reglum þarf bæjarstjórn að óska eftir því við Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið að sett séu sérstök skilyrði varðandi úthlutun byggðakvóta sveitarfélagsins fyrir 10. nóvember 2015. Samkvæmt niðurstöðum ráðuneytisins varðandi úthlutun byggðakvóta til sveitarfélagins fyrir fiskveiðiárið 2015/2016 koma 209 þorskígildistonn til ráðstöfunar í Ólafsfirði og 102 þorskígildistonn til Siglufjarðar, sem er skerðing um 91 þorskígildistonn frá síðustu úthlutun.

Þar sem taka þarf tillit til ýmissa sjónarmiða hagsmunaaðila, varðandi úthlutun, og hagsmunir geta stangast á í veigamiklum málum þá er þeim sem fara með þau mál oft vandi á höndum. Augljóst er að ekki verður gerð sú breyting um frávik við reglugerðina sem öllum líkar. Við mat á stöðunni hafði nefndin til hliðsjónar, megintilgang laga um stjórn fiskveiða þar sem byggðakvóti er til ráðstöfunar í þeim byggðalögum sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi. Má nefna þar sem vinnsla hefur flust frá landvinnslu út á sjó og/eða þar sem landvinnsla hefur hætt af öðrum orsökum. Önnur sjónarmið sem hafa þarf í huga að mati nefndarinnar er að styðja við nýliðun og stuðningur sé við útgerðir sem fyrir eru í sveitarfélaginu. Í þriðja lagi er svo sá þáttur sem snýr beint og óbeint að sveitarfélaginu, að hámarka verðmæti þess sem dregið er að landi.

Nefndin leggur til að:
- Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1. september 2015 til 31. ágúst 2016.
- Jöfn úthlutun sé til allra þeirra sem uppfylla skilyrði fyrir úthlutun aflamarks og sækja um byggðakvóta. Skal sú úthlutun nema tveimur þorskígildistonnum á hvern bát.
- Hámarksúthlutun byggðakvóta á hvern bát skal vera 25 þorskígildistonn.
Tillögum er vísað til endanlegrar afgreiðslu bæjarráðs.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 417. fundur - 06.11.2015

Atvinnumálanefnd tók til umfjöllunar á fundi sínum 4. nóvember 2015, úthlutun byggðakvóta í bæjarfélaginu og gerði tillögu til bæjarráðs.

Samkvæmt reglum þarf bæjarstjórn að óska eftir því við Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið að sett séu sérstök skilyrði varðandi úthlutun byggðakvóta sveitarfélagsins fyrir 10. nóvember 2015. Samkvæmt niðurstöðum ráðuneytisins varðandi úthlutun byggðakvóta til sveitarfélagins fyrir fiskveiðiárið 2015/2016 koma 209 þorskígildistonn til ráðstöfunar í Ólafsfirði og 102 þorskígildistonn til Siglufjarðar, sem er skerðing um 91 þorskígildistonn frá síðustu úthlutun.

Bæjarráð tók fyrir tillögu atvinnumálanefndar og samþykkir eftirfarandi:

a) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður:

Skipting þess aflamarks, sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir því sem við á, og skulu öll skip og bátar sem uppfylla ákvæði 1. gr. reglugerðarinnar eiga rétt á 2.000 þorskígildiskílóa úthlutun óháð afla þeirra á fiskveiðiárinu 2014/2015. Auk þess skal því aflamarki sem eftir stendur skipt hlutfallslega milli sömu skipa og báta miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið, innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2015 til 31. ágúst 2016, þó ekki hærra en 20% af því sem eftir stendur, en að hámarki 30 þorskígildistonn.

b) Ákvæði 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður áfram:

Afli af fiskiskipum sem landað er í sveitarfélagi af bátum sem ekki eru skráðir innan viðkomandi sveitarfélags á sama tíma, telst ekki til landaðs afla samkvæmt 1. mgr.

c) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður áfram:

"Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1. september 2015 til 31. ágúst 2016. Aflinn skal nema í þorskígildum talið jöfnu magni þess aflamarks sem þau fá úthlutað samkvæmt reglugerð þessari, auk jafnmikils magns til vinnslu eða á fiskmarkað í sveitarfélaginu."

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 122. fundur - 09.11.2015

Atvinnumálanefnd tók til umfjöllunar á fundi sínum 4. nóvember 2015, úthlutun byggðakvóta í bæjarfélaginu og gerði tillögu til bæjarráðs.

Samkvæmt reglum þarf bæjarstjórn að óska eftir því við Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið að sett séu sérstök skilyrði varðandi úthlutun byggðakvóta sveitarfélagsins fyrir 10. nóvember 2015. Samkvæmt niðurstöðum ráðuneytisins varðandi úthlutun byggðakvóta til sveitarfélagins fyrir fiskveiðiárið 2015/2016 koma 209 þorskígildistonn til ráðstöfunar í Ólafsfirði og 102 þorskígildistonn til Siglufjarðar, sem er skerðing um 91 þorskígildistonn frá síðustu úthlutun.

Bæjarráð tók fyrir tillögu Atvinnumálanefndar og samþykkir eftirfarandi:

a) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður:

Skipting þess aflamarks, sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir því sem við á, og skulu öll skip og bátar sem uppfylla ákvæði 1. gr. reglugerðarinnar eiga rétt á 2.000 þorskígildiskílóa úthlutun óháð afla þeirra á fiskveiðiárinu 2014/2015. Auk þess skal því aflamarki sem eftir stendur skipt hlutfallslega milli sömu skipa og báta miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið, innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2015 til 31. ágúst 2016, þó ekki hærra en 20% af því sem eftir stendur, en að hámarki 30 þorskígildistonn.

b) Ákvæði 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður áfram:

Afli af fiskiskipum sem landað er í sveitarfélagi af bátum sem ekki eru skráðir innan viðkomandi sveitarfélags á sama tíma, telst ekki til landaðs afla samkvæmt 1. mgr.

c) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður áfram:

"Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1. september 2015 til 31. ágúst 2016. Aflinn skal nema í þorskígildum talið jöfnu magni þess aflamarks sem þau fá úthlutað samkvæmt reglugerð þessari, auk jafnmikils magns til vinnslu eða á fiskmarkað í sveitarfélaginu."

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða með 6 atkvæðum, tillögu bæjarráðs. Ríkharður Hólm Sigurðsson sat hjá.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 421. fundur - 24.11.2015

Í bréfi Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, dagsett 18. nóvember 2015, kemur fram að ráðuneytið hafi tekið afstöðu til óska Fjallabyggðar um sérreglur fyrir byggðakvóta fiskveiðiársins 2015/2016. Fallist er á þær allar, utan lokamálsgreinar í tillögum, en þar er óskað undanþágu frá því að landa tvöföldum byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélagins, samkvæmt 6. grein reglugerðarinnar.

Beiðni um undanþágu frá tvöföldun á löndun byggðakvótans til vinnslu innan sveitarfélagsins er hafnað.

Lagt fram til kynningar.