Samningur við Bríet leigufélag um yfirfærslu eigna

Málsnúmer 2204037

Vakta málsnúmer

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 212. fundur - 13.04.2022

Til máls tóku Elías Pétursson, Nanna Árnadóttir, Jón Valgeir Baldursson, S. Guðrún Hauksdóttir, Helgi Jóhannsson og Helga Helgadóttir.

Inngangur
Lögð voru fram frumdrög að samningi um yfirfærslu (kaup) tiltekinna íbúða í eigu Fjallabyggðar inn í Leigufélagið Bríeti auk nánari lýsinga á umræddum eignum. Í máli bæjarstjóra kom fram að um væri að ræða 16 íbúðir sem til álita komi að selja inn í Leigufélagið, annarsvegar íbúðir við Ólafsvegi 32 og hinsvegar íbúðir við Hvanneyrarbraut 42. Allt eru þetta íbúðir sem hafa verið leigðar út á almennum markaði og því mun yfirfærslan, þ.e. komi til hennar, ekki hafa nein áhrif á félagsþjónustu sveitarfélagsins hvað varðar afhendingu íbúða. Leigufélagið Bríet er í sameiginlegri eigu ríkisins og sveitarfélaga, auk þess að vera óhagnaðardrifið félag. Af þeim sökum mun yfirfærslan, komi til hennar, ekki hafa áhrif á stöðu núverandi leigutaka með neinum hætti. Þá liggur fyrir að talsverð uppsöfnuð viðhaldsþörf er til staðar sem Leigufélagið myndi taka yfir komi til yfirfærslunnar.
Komi til þess að eignirnar verði selda til Leigufélagsins Bríetar mun sveitarfélagið eignast hluti í félaginu og á þann hátt hafa talsverð áhrif á stjórn þess.
Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra og bæjarráði að vinna málið áfram. Í því felst heimild til þess að ljúka samningaviðræðum um yfirfærslu eigna til Leigufélagsins og að láta vinna viðauka við fjárhagsáætlun sem leggja skal fyrir næsta fund bæjarstjórnar. Komi til þess að lokið verði við gerð samningsdraga um íbúðirnar verða þau ásamt viðauka við fjárhagsáætlun lögð fyrir bæjarráð og bæjarstjórn til umfjöllunar og eftir atvikum samþykktar eða synjunar.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 213. fundur - 03.05.2022

Bæjarstjóri lagði fram drög að samningi við Leigufélagið Bríeti ehf., drögin eru unnin í samræmi við bókun bæjarstjórnar á 212. fundi hennar. Einnig lagði bæjarstjóri fram viðauka nr. 10/2022 við fjárhagsáætlun 2022 vegna sölu umræddra 16 íbúða til félagsins. Heildaráhrif viðaukans eru þær að skuldir lækka um 150 millj.kr. Bókfærðar eignir íbúðasjóðs munu lækka um 38 millj.kr., hlutafjáreign mun hækka um 158 millj.kr. vegna eignarhlutar í Leigufélaginu Bríeti. Viðaukinn hefur ekki áhrif á handbært fé.
Bæjarstjórn samþykkir með sjö atkvæðum framlögð drög að samningi og felur bæjarstjóra að undirrita hann. Einnig samþykkir bæjarstjórn með 7 atkvæðum framlagðan viðauka nr. 10/2022 við fjárhagsáætlun 2022 sem ekki hefur áhrif á handbært fé.