Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133. fundur - 22. mars 2012

Málsnúmer 1203010F

Vakta málsnúmer

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 77. fundur - 11.04.2012

Bæjarstjóri, Sigurður Valur Ásbjarnarson gerði grein fyrir fundargerð.

 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Valgeir Tómas Sigurðsson óskar eftir leyfi til endurgerðar og útlitsbreytinga á húseigninni Aðalgötu 2, Siglufirði skv. meðfylgjandi greinagerð og teikningu.
  Nefndin tekur vel í erindið en bendir á að meðfylgjandi teikningar eru ekki undirritaðar af löggildum hönnuði og því ekki hægt að samþykkja þær.
  Bókun fundar <DIV>Til máls tóku Sólrún Júlíusdóttir og Sigurður Valur Ásbjarnarson.<BR>Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.</DIV>
 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Anna Dís Bjarnadóttir og Sigurður Kristinsson sækja um leyfi til dvalar í flugvallarbyggingunni á Siglufjarðarflugvelli til loka á leigusamningi við ISAVIA, sem er til loka nóvember 2012.
  Nefndin tekur undir bókun frá 251. fundi bæjarráðs en bendir á að ákvörðunartaka er á valdi byggingafulltrúa.
  Byggingarfulltrúa er falið að svara erindinu. 
   
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir fyrir hönd Iðngarða Siglufjarðar ehf. óskar eftir leyfi til að gera breytingar á húseigninni Strandgötu 2, Ólafsfirði skv. meðfylgjandi erindi og teikningum.
  Erindi samþykkt.
  Bókun fundar <DIV>Bjarkey Gunnarsdóttir vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar.<BR>Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 8 atkvæðum.</DIV>
 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Lögð fram til kynningar lýsing á skipulagsverkefni á Þormóðseyri á Siglufirði, ásamt matslýsingu vegna deiliskipulagsvinnu samkvæmt lögum um umhverfismat áætlana.
  Deildarstjóri tæknideildar hefur leitað til fyrirtækisins X2 hönnun - skipulag ehf. til að sjá um verkefnið f.h. Fjallabyggðar.
  Erindi samþykkt og tæknideild falið að senda erindið til Skipulagsstofnunar til umsagnar.
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Á vegum umhverfisráðuneytis hefur staðið yfir vinna við gerð frumvarps til breytinga á lögum nr. 55/2003, um meðhöndlun úrgangs, vegna innleiðingar á úrgangastilskipun 2008/98/EB. Erindið barst 6. mars og óskað er athugasemda við frumvarpsdrögin eigi síðar en 16. mars 2012.
  Nefndin mótmælir stuttum fyrirvara sem veittur er til að gera athugasemdir við frumvarpsdrögin.
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Valgeir Tómas Sigurðsson óskar eftir heimild til að setja upp skilti á gafla húsins að Tjarnargötu 14, Siglufirði.  Um er að ræða skilti með vörumerki og slagorði félagsins Black Death Iceland sf.
  Nefndin óskar eftir frekari gögnum um málið og bendir jafnframt á að skiltin þurfa að uppfylla skilyrði samkvæmt lögum og reglugerð um bann við áfengisaulýsingum. 
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Þorsteinn Jóhannesson fyrir hönd Rarik sendi inn athugasemd við fyrirhugaðan lóðaleigusamning vegna sumarbústaðar, rétt við nýja hitaveituborholu í Skarðsdal.
  Afgreiðslu frestað. Tæknideild falið að afla frekari gagna.
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Valgeir Tómas Sigurðsson sem  rekið hefur kaffihúsið Harbour House Café í þrjú sumur óskar eftir að fá leyfi til að setja upp vegvísa á horni Gránugötu og Vetrarbrautar og á Snorragötu við smábátahöfnina.
  Nefndin samþykkir uppsetningu á vegvísum, þar til sett verði upp þjónustuskilti á vegum Fjallabyggðar. 
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • .9 1203034 Yfirlýsing
  Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Lögð er fram yfirlýsing og lóðarblað fyrir lóðina Gránugötu 5a í Siglufirði.  Umrædd lóð er eign Fjallabyggðar og nýtt fyrir hafnarvog sveitarfélagsins. 
  Nefndin samþykkir yfirlýsingu og lóðarblað. 
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Lögð er fram yfirlýsing og lóðarblað fyrir lóðina Fjarðarveg 142361 í Siglufirði. Umrædd lóð er eign Fjallabyggðar og nýtt fyrir dælustöð vatnsveitu sveitarfélagsins.
  Nefndin samþykkir yfirlýsingu og lóðarblað.
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • .11 1203077 Stöðuleyfi gáma
  Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Guðmundur Garðarsson fyrir hönd Knolls ehf. sækir um leyfi til að staðsetja 40 feta frystigám austan við húsnæði að Múlaveg 7 eða í sundinu vestan við húsið.
  Nefndin samþykkir staðsetningu á gámi fyrir vestan hús.
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • .12 1203014 Gránugata 17
  Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Finnur Yngvi Kristinsson fyrir hönd Rauðku ehf sækir um leyfi til breytinga á húseigninni við Gránugötu 17, Siglufirði.
  Um er að ræða breytingar bæði utan og innandyra skv. meðfylgjandi teikningum.
  Erindi samþykkt. Sigurður Hlöðversson vék af fundi undir þessum lið.
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Á fundi skipulags- og umhverfisnefndar 7. september 2011 var samþykkt að framkvæmd við sjóvarnargarða á Siglunesi yrði send í grenndarkynningu til landeigenda á Siglunesi. Grenndarkynningin fór fram í október 2011 og á fundi nefndarinnar þann 16. nóvember var ákveðið að fá umsögn lögfræðings á þeim athugsemdum sem bárust.

  Í framhaldi af grenndarkynningu og af fengnu áliti lögmanna á framkomnum ábendingum landeigenda gerir Umhverfis og skipulagsnefnd ekki athugasemdir varðandi umrædda framkvæmd en leggur áherslu á að framkvæmdaleyfið verði fyrst veitt að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

  ·         Að starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands liggi fyrir.

  ·         Að gengið verði úr skugga um að Skipulagsstofnun geri ekki athugasemdir við grjótnámið þó ekki hafi verið gert ráð fyrir námusvæði í aðalskipulagi sveitarfélagsins.

  ·         Að framkvæmdaaðili geri nánar grein fyrir þeim tækjum sem hann hyggst nota til verksins til að tryggja að sem minnstar líkur verði á raski og tímaáætlun framkvæmda.

  ·         Að fyrir liggi tillaga frá Siglingastofnun um skiptingu kostnaðar, sem samþykkt hefur verið af sveitarstjórn, samkvæmt 7. gr. laga um sjóvarnir, nr. 28 frá 1997.

  ·         Að efnisnám og flutningur efnis fari eingöngu fram á meðan nægilegt frost er í jörðu.

  ·         Að ráðist verði í lagfæringu á grjótnámssvæði í samræmi við skilyrði Skipulagsstofnunar og eins verði annað rask á svæðinu lagfært um leið og framkvæmdum líkur.

  ·         Að framkvæmdum verði hætt komi í ljós að ekki verði mögulegt að flytja efni um vegin án þess að valda verulegu raski eða styrkja veginn verulega.

  ·         Að þekkt refagreni á framkvæmdasvæðinu verði merkt í samráði við Umhverfisstofnun og þess gætt að raska þeim ekki né nánasta umhverfi þeirra.

  ·         Að ráðist verði í þær mótvægisaðgerðir sem Fornleifastofnun hefur lagt til, í samráði við stofnunina, til að tryggja að ekkert rask verði utan slóðans þar sem hann liggur um bæjarhólinn, efnisflutningar fari eingöngu fram um slóðann á meðan frost er í jörðu. Verktökum verði sérstaklega gerð grein fyrir að verið sé að aka um bæjarhól og allur akstur utan slóðans sé bannaður. Fornleifar verði merktar vel og verktökum gerð nákvæm grein fyrir staðsetningu þeirra.

  ·         Að fyrir liggi samkomulag um eftirlit með framkvæmdinni, greiðslu kostnaðar vegna þess og mögulegs tjóns vegna framkvæmdanna.

   
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
 • Skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar - 133
  Lögð er fram skýrsla eftir Þorstein Jóhannesson verkfræðing varðandi spár um hækkun sjávarborðs á Siglufirði og Ólafsfirði.
  Lagt fram til kynningar
  Bókun fundar Afgreiðsla 133. fundar skipulags- og umhverfisnefndar staðfest á 77. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.