Aðalskipulag Fjallabyggðar 2020-2032

Tillaga að nýju aðalskipulagi Fjallabyggðar 2020-2032

Nýtt aðalskipulag Fjallabyggðar samþykkt. 

Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur samþykkt nýtt aðalskipulag Fjallabyggðar 2020-2032. Tillaga nýs aðalskipulags var auglýst frá 16. apríl til 28. maí 2021. Athugasemdir bárust frá umsagnaraðilum og er brugðist við þeim í 2. hluta greinargerðar aðalskipulagsins undir kafla 7.3.

Tillaga að nýju aðalskipulagi hefur nú verið send Skipulagsstofnun til lokaafgreiðslu og við gildistöku hennar fellur eldra skipulag úr gildi sem staðfest var 22. desember 2010.

Tillaga að deiliskipulagi athafna- og hafnarsvæðis í Ólafsfirði

Bæjarráð Fjallabyggðar samþykkti þann 8. júlí sl. að auglýsa tillögu að deiliskipulagi athafna- og hafnarsvæðis í Ólafsfirði skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er um 11 ha. að stærð og markast af gámasvæði við Vesturstíg til vesturs, bryggjukanti og varnargörðum til norðurs, Námuvegi til austurs, Múlavegi, Strandgötu og Ægisgötu til suðurs.

Deiliskipulagstillagan felur í sér m.a. að skilgreina lóðir fyrir mismunandi starfsemi og þarfir, bæta hafnaraðstöðu og öryggi þeirra sem um hafnarsvæðin fara og að bæta umhverfi og ásýnd svæðisins.

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast deildarstjóra tæknideildar í síðasta lagi 25. ágúst 2021 annað hvort á Gránugötu 24, 580 Siglufirði eða á netfangið armann@fjallabyggd.is.

Skipulags- og tæknifulltrúi

Skipulagstillaga – greinargerð

Skipulagstillaga - uppdráttur