Sorphirða- og flokkun

Sorphiða 2020 Gjaldskrá 2019 Gjaldskrá 2020SorphirðuhandbókinHandbókin  

Samþykkt um meðhöldun úrgangs Reglur um notkun sorpíláta úr plasti

Þann 1. desember 2009 hófst flokkun sorps á heimilum í Fjallabyggð. Markmiðið með flokkuninni er að uppfylla kröfur um úrbætur í umhverfismálum og bæta þjónustu við íbúa. Öll heimili munu flokka í þrjár tunnur, almennt sorp fer í gráa tunnu, endurvinnanlegt sorp í græna tunnu og lífrænt sorp í brúna tunnu. Lífræna sorpið verður jarðgert og endurvinnsla verður stóraukin. Áætlun er að urðun verði framvegis einungis þriðjungur af því sem áður var.

Opnunartími gámasvæða er alla virka daga milli kl. 15:00 - 18:00 og á laugardögum milli kl. 11:00 - 13:00

Flöskumótakan á Siglufirði 
Opnunartími mánudaga frá 15:45-17:45

Flöskumóttaka á Ólafsfirði v/ Hafnarvigt
Opnunartími fimmtudaga frá kl.  17:00 - 18:30


Spurningar og svör ...

Gagnlegar upplýsingar:

 Ef þú finnur ekki þær upplýsingar sem þú leitar að á þessum síðum biðjum við þig að láta okkur vita svo við getum bætt úr því. Þannig getum við byggt upp góðan upplýsingabanka sem auðveldar okkur að flokka rétt. Sendu okkur tölvupóst eða hringdu í síma 464 9100.

 Brúna tunnan - Lífrænn úrgangur

 Brúna tunnan er ætluð undir lífrænan eldhúsúrgang. Allir matarafgangar sem falla til á heimilinu og annar lífrænn úrgangur má fara í þennan flokk. Dæmi um lífrænan úrgang frá heimilum er t.d. afskurður af ávöxtum, kjöti eða fisk. Brauðmeti, kaffikorgur, tannstönglar, tepokar og þess háttar. Lífrænum úrgangi er safnað innandyra í maíspoka sem brotna niður við jarðgerðina. Mjög mikilvægt er að nota ekki poka úr plasti þar sem þeir brotna ekki niður og geta valdið tjóni í jarðgerðarstöðinni.

Græna tunnan - Endurvinnanlegt

Allir íbúar Fjallabyggðar eru með Græna tunnu við heimili sitt undir þann hluta heimilisúrgangs sem er endurvinnanlegur.  Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt meðfylgjandi leiðbeiningum, (Sorphirðuhandbókin 2015), annars er hætt við að hráefnið verði óhæft til endurvinnslu og endi í urðun. 

Breytingar á flokkun í Grænu tunnuna !

Ekki er lengur þörf á að setja málma og fernur/sléttan pappa, frauð og plast í sérstaka plastpoka. Þetta einfaldar flokkunina og gerir hana þægilegri fyrir notendur Grænu tunnunar og umhverfisvænni um leið. 

Bylgjupappi, skrifstofupappír, dagblöð, tímarit og málmar mega fara beint í tunnuna. Fernur, málma og plast þarf að skola áður en hráefnin fara í tunnuna. Þá er æskilegt að raða fernum hverri ofan í aðra þannig að þær myndi bunka. Stórar plastumbúðir mega einnig fara beint í tunnuna, en æskilegt er að setja þær minni í gegnsæjan poka.

Gráa tunnan - Almennt sorp

Almennt sorp er í raun blandaður úrgangur frá fyrirtækjum og heimilum. Þetta er að mestu úrgangur sem ekki getur flokkast í skilgreindan endurvinnsluferil og er þar af leiðandi óendurvinnanlegt. Dæmi um almennt sorp frá heimilum er t.d. bleiur, umbúðir úr blönduðu hráefni (t.d. plastumbúðir með álfilmu sem ekki er hægt að skilja frá), umbúðir sem ekki er hægt að hreinsa o.fl.

Fréttir af fjallabyggd.is: