Lög um stjórnsýslu og sveitarfélög

Stjórnsýsla sveitarfélaga

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 fela í sér meginreglur um stjórnsýslu sveitarfélaga. Stjórnsýsla einstakra sveitarfélaga er síðan útfærð nánar í sérstökum samþykktum. Sveitarstjórnum ber einnig að setja sér reglur um ýmis málefni, svo sem siðareglur, reglur um opinber innkaup, skólastefnu, jafnréttisáætlanir og margt fleira. Jafnframt er sveitarstjórnum heimilt að setja sér nánari reglur um einstök málefni.

Önnur lög eru til fyllingar á ákvæðum sveitarstjórnarlaga um stjórnsýslu sveitarfélaga og má þar einkum nefna stjórnsýslulög nr. 37/1993 , upplýsingalög nr. 140/2012 og lög nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Þá eru ákvæði um stjórnsýslu einstakra málaflokka í lögum sem um þá gilda, m.a. lög nr. 91/2008, um grunnskóla og lög nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Siðareglur gegna sífellt mikilvægara hlutverki í stjórnsýslu sveitarfélaga, bæði á vettvangi sveitarstjórnanna sjálfra og gagnvart ráðnum stjórnendum og öðrum starfsmönnum. Við framkvæmd stjórnsýsluverkefna er mikilvægt að hafa í huga hver munur er á lagareglum annars vegar og siðareglum hins vegar.

Sjá nánari sundurliðun á lögum um stjórnýslu og sveitarfélög hér fyrir neðan.

Um stjórnsýslu og sveitarfélög

 

Um tekjustofna og fjármál sveitarfélaga

Um fræðslumál

Um réttindi og skyldur starfsmanna

Um íþróttir og tómstundir

Um menningu

Um hollustuvernd og almannavarnir

Félagsþjónusta og félagsleg aðstoð

Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

Um skipulag og framkvæmdir

Um húsnæðismál

Brunavarnir

Um umhverfismál

Búfénaður, húsdýr og jarðrækt