Stjórn Hornbrekku

Stjórnskipuleg staða:
Stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Hornbrekku heyrir undir bæjarstjórn Fjallabyggðar og starfar í umboði hennar.

Valdsvið:

Ákvarðanir stjórnar, sem hafa í för með sér fjárhagslegar skuldbindingar umfram fjárhagsáætlun, eru ekki bindandi fyrir sveitarfélagið fyrr en þær hafa hlotið staðfestingu bæjarstjórnar. 

Stjórn Hornbrekku er fjölskipað stjórnvald. Fulltrúar hlutast ekki til um starfsemi sveitarfélagsins í málefnum sem falin eru stjórninni nema á fundum hennar. Þó getur stjórn falið fulltrúa að vinna að undirbúningi máls með starfsmanni enda felist engar ákvarðanir í þeirri vinnu.

Erindi til nefndar óskast send á netfangið fjallabyggd@fjallabyggd.is

Erindisbréf stjórnar Hornbrekku.

 

Nafn Starfsheiti Netfang

Aðalmenn

Varamenn