Persónuverndarfulltrúi Fjallabyggðar

Persónuverndarfulltrúi Fjallabyggðar er lögmannsstofan Pacta www.pacta.is. Einstaklingar sem óska upplýsinga um vinnslu persónuupplýsinga hjá sveitarfélaginu sem og leiðbeiningar um hvernig þeir geta neytt réttar síns samkvæmt ákvæðum laganna, geta beint erindum sínum til persónuverndarfulltrúa sveitarfélagsins á netfangið personuvernd[at]fjallabyggd.iseða í síma 464-9100.