Styrkir úr Æskulýðssjóði

Næsti umsóknarfrestur í Æskulýðssjóð er 1. september 2008. Æskulýðssjóður starfar samkvæmt æskulýðslögum nr. 70/2007 og reglum um Æskulýðssjóð nr. 60/2008. Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja eftirtalin verkefni á vegum æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka:

1. Sérstök verkefni sem unnin eru fyrir börn og ungmenni og/eða með virkri þátttöku þeirra.
2. Þjálfun forustufólks, leiðbeinenda og sjálfboðaliða.
3. Nýjungar og þróunarverkefni.
4. Samstarfsverkefni æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka.

Hvorki er heimilt að styrkja árvissa eða fasta viðburði í félagsstarfi, svo sem þing, mót eða þess háttar viðburði, né ferðir hópa.
Menntamálaráðherra úthlutar styrkjum úr Æskulýðssjóði að fengnum tillögum stjórnar Æskulýðssjóðs.

Umsóknarfrestur í Æskulýðssjóð er fjórum sinnum á ári, 1. febrúar, 1. apríl, 1. september og 1. nóvember og er umsóknarfrestur auglýstur hverju sinni.

Í umsókn til Æskulýðssjóðs skulu koma fram upplýsingar um:

  • nafn æskulýðsfélags eða æskulýðssamtaka
  • nafn og heimilisfang umsækjanda
  • heiti, lýsing og markmið verkefnis, ásamt kostnaðar- og tímaáætlun
  • áætlaðan fjölda þátttakenda
  • samstarfsaðila eftir því sem við á
  • kennitölu og númer bankareiknings er styrkurinn á að leggjast inn á ef viðkomandi hefur fengið úthlutað styrk.

Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á umsóknavef Stjórnarráðsins á vefslóðinni http://umsoknir.stjr.is.

Nánari upplýsingar um Æskulýðssjóð veitir Pálína Kristín Garðarsdóttir í síma 545 9500 eða í tölvupósti á palina.gardarsdottir@mrn.stjr.is