Snorragata, Siglufirði - umferðartafir

Vegfarendur eru beðnir að gæta varúðar

Taka á rannsóknarholur í dag 4. ágúst á Snorragötu á Siglufirði, til að kanna umfang fyrirhugaðra jarðvegsskipta í götunni.
Starfmenn Vegagerðar ljúka verkinu á morgun 5. ágúst.