Réttindagæslumaður fatlaðs fólks

Guðrún Pálmadóttir, réttindagæslumaður fatlaðs fólks verður í Fjallabyggð 20.september.

Hægt er að panta tíma á netinu eða í síma.858 1959eðagudrun.palmadottir@rett.vel.is 

Aðsetur á Akureyri: Skrifstofa hjá Vinnueftirlitinu, Skipagötu 14, 4. Hæð

Aðstaða á Siglufirði er í húsnæði Verkalýðsfélagsins Einingu-Iðju en eftir samkomulagi á Ólafsfirði.

Það starf sem réttindagæslumaður hefur með höndum samkvæmt reglugerðum í dag er:

 

·       Fylgist með högum fatlaðs fólks og aðstoðar það við hvers konar réttindagæslu.

·       Fatlað fólk getur leitað til réttindagæslumanns með hvaðeina sem varðar réttindi þess.

·       Réttindagæslumaður veitir, þeim sem leita til hans, stuðning og aðstoðar hann við að leita réttar síns.

·       Réttindagæslumaður getur tekið upp mál að eigin frumkvæði.

·       Hver sá sem telur að brotið sé á réttindum fatlaðs fólks getur tilkynnt það réttindagæslumanni.

·       Réttindagæslumaður stendur fyrir fræðslu fyrir fatlað fólk og þá sem starfa með því.

Sjá nánar um hlutverk réttindagæslumanns fatlaðs fólks í lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk;http://www.althingi.is/altext/139/s/1806.html 


Guðrún Pálmadóttir er skipuð réttindagæslumaður á Norðurlandi til 1 árs. Hún hefur unnið sem þroskaþjálfi og ráðgjafi frá útskrift 1988 úr Þroskaþjálfaskólanum. Hún var uppeldislegur og meðferðalegur ráðgjafi í sínu starfi fyrir Félagsþjónustu Húnvetninga á árunum 1988- 2005. Árið 2004 lauk hún námi í EHÍ í verkefnastjórnun og vann frá 2005 - 2007 við að skipuleggja heimaþjónustu hjá Akureyrarbæ. Hún hefur verið að vinna við stuðning innan félagsmálakerfisins og fleiri verkefni eftir að hafa lokið BA í sálfræði vorið 2010.