Íslenski ferðaklasinn - Kynningarfundur í Hörpu

Leyningsfoss, Skarðsdalsskógur
Leyningsfoss, Skarðsdalsskógur

Álagsmat vegna fjölda ferðamanna á Íslandi

Kynningarfundur 14. desember kl. 8.30-10.00 í Kaldalóni, Hörpu.

Fundurinn verður sendur út í beinni útsendingu á vefsíðu Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is

Undanfarin ár hefur fjölgun ferðamanna á Íslandi verið mikil og ferðaþjónusta er nú orðin ein stærsta atvinnugrein landsins. Sjálfbærni ferðaþjónustu er mikilvæg og af þeirri ástæðu ákvað stjórn Stjórnstöðvar ferðamála að setja af stað vinnu við álagsmat efnahags, umhverfis, og samfélags gagnvart fjölda ferðamanna hér á landi.

Verkefninu er skipt í tvo megin áfanga:

• Áfangi 1: Greining á gögnum og skilgreining á sjálfbærnivísum (lokið)
• Áfangi 2: Gildissetning sjálfbærnivísa og mat á álagi

Fyrri áfanginn hófst haustið árið 2017 en áhersla var lögð á að vinna að uppsetningu verkefnisins í samráði við ráðgjafa, sérfræðinga og hagsmunaaðila.

Vorið 2018 voru skipaðir fjórir vinnuhópar til að auka innsýn í einstök fagsvið sem tengjast ferðaþjónustu og auka samráð við ráðuneyti, stofnanir, fyrirtæki og aðra hagsmunaaðila, ásamt því að styrkja tengsl ólíkra aðila við vinnu þessa verkefnis. Áður en vinnuhóparnir komu að verkefninu vann EFLA verkfræðistofa og ráðgjafafyrirtækin Tourism, Recreation, Conservation (TRC) frá Nýja Sjálandi og Recreation and Tourism Science (RTS) frá Bandaríkjunum, drög að sjáflbærnivísum. Hlutverk vinnuhópanna var að taka vinnu EFLU, TRC og RTS til umfjöllunar, rýna tillögur að sjálfbærnivísum og gefa yfirlit yfir aðgengileg gögn sem gætu nýst við gildissetningu vísanna.

Fjallað er um afrakstur þessarar vinnu í Áfangaskýrslu 1: Þróun vísa fyrir álagsmat en með útgáfu hennar er fyrri áfanga þessa verkefnis lokið. Skýrsluna má finna á vefsíðu Stjórnstöðvar ferðamála https://www.stjornstodin.is/calendar-event/alagsmat-throun-alagsvisa-1-afangi

Í seinni áfanga verkefnisins verður sjálft álagsmatið framkvæmt þar sem sjálfbærnivísarnir sem kynntir eru í skýrslunni verða gildissettir. Lokatakmarkið er að hægt sé að gera greiningu á helstu áhrifaþáttum og álagspunktum til að öðlast skýra mynd af því hvort flöskuhálsar hafi myndast eða kunni að myndast í framtíðinni og hvenær sjálfbært jafnvægisástand ríki. Þetta álagsmat mun nýtast við mótun framtíðarstefnu Íslands sem áfangastaðar.

Morgunverður og kaffi frá kl 8.00-8.30.

Dagskrá:

8.30 - 8.40 Ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir
8.40 - 9.15 Kynning á verkefni - Ólafur Árnason frá EFLU verkfræðistofu

- Markmið verkefnis
- Niðurstöður úr áfanga 1
- Markmið og skipulag áfanga 2

9.15 - 9.50 Erlendir ráðgjafar verkefnis

- Ray Salter frá Tourism, Recreation, Conservation, Nýja Sjálandi
- Nathan Reigner frá Recreation and Tourism Science, Bandaríkjunum

9.50 - 10.00 Umræður og lokaorð

Fundurinn verður sendur út í beinni útsendingu á vefsíðu Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is