Heilsufarsmælingar í Fjallabyggð

Í tengslum við forvarnarverkefni SÍBS Líf og heilsa um heilbrigði og lífsstíl verður íbúum Fjallabyggðar boðið uppá ókeypis heilsufarsmælingu í samstarfi við heilsugæsluna og Fjallabyggð. Mældur er blóðþrýstingur, blóðfita, blóðsykur, súrefnismettun og fleira, auk þess sem þátttakendum er boðið að taka þátt í könnun um lífsstíl og heilsufar sem snertir á flestum áhrifaþáttum heilbrigðs lífs.

Í byrjun október verður boðið upp á mælingar í Fjallabyggð sem hér segir:

Fimmtudagur 5. október 2017

kl. 15–17 Ólafsfjörður – Heilsugæslan Hornbrekku Ólafsfirði 

Föstudagur 6. október 2017

kl. 9–12 Siglufjörður – Heilsugæslan Hvanneyrarbraut 37

Heilsa er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan, en ekki einungis að vera laus við sjúkdóma og örorku. Fyrir einstaklinginn skiptir heilsan öllu. Langvinnir sjúkdómar valda næstum 9 af hverjum 10 dauðsföllum í okkar heimshluta, og tengjast þeir flestir lífsstíl. Forvarnir eru eina skilvirka leiðin til að stemma stigu við þessu. Að forða einum einstaklingi frá tíu ára sjúkdómsferli eða ótímabærum dauða skilar samfélaginu yfir 70 milljón króna sparnaði mælt í vergri landsframleiðslu á mann. Heilbrigði er því gríðarlegt hagsmunamál fyrir samfélagið.

Til þess að kortleggja hvar aðgerða er þörf í forvarnamálum er samhliða mælingum á blóðgildum lögð fyrir könnun um heilsufar og lífsstíl sem tekur á helstu áhrifaþáttum langvinnra, lífsstílstengdra sjúkdóma. SÍBS Líf og heilsa má þannig nota til að meta stöðuna í hverju sveitarfélagi, stofnun eða vinnustað fyrir sig. Um leið hlýtur hver einstaklingur innsýn í hvað betur megi fara í eigin heilsu og lífsstíl.