Auglýsing umsóknar um byggðakvóta fiskveiðiársins 2018/2019

Á 591. fundi Bæjarráðs Fjallabyggðar þann 5. febrúar 2019 var lagt fram, til kynningar, erindi Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, dags. 30.01.2019 varðandi tillögur/óskir bæjarstjórnar Fjallabyggðar um sérreglur vegna úthlutunar byggðakvóta fiskveiðiársins 2018/2019.

Niðurstaða ráðuneytisins er eftirfarandi:

a) liður tillagnanna samþykktur.
b) liður tillagnanna samþykktur að öðru leiti en að síðasta málsgrein er ekki samþykkt vegna ákvæða laga og reglugerðar um byggðakvóta.
c) liður tillagnanna samþykktur.
d) liður tillagnanna samþykktur.
e) liður tillagnanna synjað þar sem skýr laga- og reglugerðarákvæði eru um tvöföldun byggðakvótans og verða engar undantekningar frá því samþykktar.
f) liður tillagnanna samþykktur.

Sérreglur Fjallabyggðar verða því eftirfarandi:

Ákvæði reglugerðar nr. 685 frá 5. júlí 2018 gilda um úthlutun byggðakvóta Siglufjarðar og Ólafsfjarðar með eftirfarandi viðauka/breytingum:

a) Ákvæði a-liðar 1. gr. breytist og verður: Hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni, sbr. 4. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, við lok umsóknarfrests og eru undir 1.000 brúttótonn að stærð.

b) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks, sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir því sem við á, og skal skipt hlutfallslega af því aflamarki sem fallið hefur til viðkomandi byggðarlags, miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið innan viðkomandi byggðarlags á tímabilinu 1. september 2017 til 31. ágúst 2018, þó að hámarki 70.000 þorskígildiskíló á bát.

c) Ákvæði 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Afli af fiskiskipum sem landað er í sveitarfélagi af bátum sem ekki eru skráðir innan viðkomandi sveitarfélags á sama tíma, telst ekki til landaðs afla samkvæmt 1. mgr.

d) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1. september 2018 til 31. ágúst 2019.

e) Við ákvæði 1. mgr. 6. gr. bætist: Heimil eru skipti á fiski í jöfnum þorskígildum milli fiskvinnslna