Ársreikningur Fjallabyggðar fyrir árið 2009

Ársreikningur Fjallabyggðar fyrir árið 2009 er nú aðgengilegur á heimasíðunni. Ársreikningur Fjallabyggðar fyrir árið 2009 sýnir góða stöðu og er fjárhagur Fjallabyggðar mjög sterkur.

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu námu 1.555,5 millj. kr. Rekstrarniðurstaða samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A og B hluta var neikvæð um 23,5 millj. kr. Hækkun varð á handbæru fé um 52 þús. kr. og er handbært fé í árslok 324,6 millj. kr.

Skatttekjur ársins voru 772 millj. kr. en áætlun gerði ráð fyrir 781 millj. kr. Mismunur 9 millj. kr. er vegna lægri útsvarstekna. Til samanburðar voru skatttekjur árið 2008, 726 millj. kr.

Tekjur frá Jöfnunarsjóði voru 319 millj. kr. Áætlaðar tekjur Jöfnunarsjóðs voru 317 millj. kr. og urðu því 2 millj. kr. hærri en reiknað var með. Til samanburðar voru tekjur Jöfnunarsjóðs árið 2008 431 millj. kr. og er tekjulækkun milli ára 112 millj. kr.

Aðrar tekjur og hagnaður af sölu eigna voru 464 millj. kr. en til samanburðar í fyrra 417 millj. kr.

Laun og launatengd gjöld voru 902 millj. kr. en áætlun gerði ráð fyrir 886 millj. kr. Mismunur til hækkunar launa er 6 millj. kr. og fellst aðallega í hækkun lífeyrisskuldbindinga. Til samanburðar voru laun og launatengd gjöld 817 millj. kr. árið 2008.

Annar rekstrarkostnaður og afskriftir voru 605 millj. kr., en voru til samanburðar árið 2008 645 millj. kr.

Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru 71 millj. kr. en til samanburðar 115 millj. kr. árið 2008.
Helstu breytingar milli áranna 2008 og 2009.

Veltufjárhlutfall hefur lækkað úr 2,44 í 2,31.
Eigið fé hefur lækkað í 1 milljarð úr 1,024 millj. kr.
Skuldir og skuldbindingar hafa hækkað úr 1.780 millj. kr. í 1.799 millj. kr.
Veltufé frá rekstri hefur lækkað úr 237 millj. kr. í 183 millj. kr.
Handbært fé í árslok var 324 millj. kr. og er það svo til sama upphæð og í árslok 2008.
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum lækkuðu milli ára úr 291 millj. kr. í 149 millj. kr.
Afborganir langtímalána voru 101 millj. kr. miðað við 96 millj. kr. árið 2008.

Sem fyrr á þessu kjörtímabili voru engin ný lán tekin á árinu 2009.

Hér er tengill á ársreikninginn.