Fréttir & tilkynningar

Framkvæmdir við göngin hefjast í júlí 2006.

Framkvæmdir við Héðinsfjarðargöng hefjast í júlímánuði árið 2006 og verða göngin tilbúin fyrir árslok 2009. Þetta kom fram í máli Sturlu Böðvarssonar, Samgönguráðherra á fundi í Bátahúsinu í dag. Áður var áætlað að framkvæmdir hæfust árið 2004 en eins og menn muna var þeim áætlunum slegið á frest. Nú liggur fyrir að framkvæmdir hefjast um mitt næsta ár.
Lesa meira

Tillaga bæjarstjórnar um úthlutun byggðakvóta staðfest.

Sjávarútvegsráðuneytið hefur staðfest tillögu bæjarstjórnar Siglufjarðar um úthlutun á byggðakvóta fyrir árið 2005. Tillögu um úthlutun má sjá hér í eldri frétt.Bæjarstjórn á nú eftir að úthluta 10% byggðakvótans og verður það gert nú í marsmánuði eins og reglur um úthlutun segja til um.
Lesa meira

Fundur með Samgönguráðherra nk. laugardag

Samgönguráðherra boðar til opins fundar um samgöngumál laugardaginn 19. mars í Bátahúsinu klukkan 14:00. Með honum kemur Jón Rögnvaldsson vegamálastjóri og Hreinn Haraldsson framkvæmdastjóri Vegagerðarinnar. Umræðuefni fundarins er fyrst og fremst jarðgangnamál og eru Siglfirðingar hvattir til þess að fjölmenna á fundinn.
Lesa meira

Kosningum um sameiningu sveitarfélaga frestað!

Félagsmálaráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 45/1998, með síðari breytingum, sem felur í sér að atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga fari fram laugardaginn 8. október 2005.Samkvæmt tillögu sameiningarnefndar, sem félagsmálaráðherra skipaði haustið 2003 til að gera tillögur um sameiningu sveitarfélaga, og að höfðu samráði við sveitarstjórnarmenn víða um land er í frumvarpinu lagt til að atkvæðagreiðsla um sameiningartillögur fari fram laugardaginn 8. október 2005 í stað 23. apríl n.k. Ástæðan fyrir því að færa þarf kjördag fram til haustsins er tvíþætt. Annars vegar tók lengri tíma en gert var ráð fyrir að ná samkomulagi í tekjustofnanefnd um breytingar á tekjustofnum sveitarfélaga og því hefur dregist að sameiningarnefnd kynni endanlegar tillögur sínar. Er nú ljóst að ekki er nægur tími til stefnu til að tillögurnar geti hlotið nægilega kynningu og umfjöllun í viðkomandi sveitarfélögum fyrir kjördag. Hins vegar er ástæðan sú að undirbúningur atkvæðagreiðslu um tillögur sameiningarnefndar er kominn misjafnlega vel á veg á einstökum svæðum.Af fréttavef Félagsmálaráðuneytis.
Lesa meira

Tillaga um úthlutun byggðakvóta á Siglufirði.

Bæjarstjórn hefur samþykkt tillögu um úthlutun byggðakvóta á Siglufirði fyrir fiskveiðiárið 2004/2005.Rétt er að geta þess að sjávarútvegsráðuneytið úthlutar byggðakvótanum en bæjarstjórn gerir tillögu um úthlutun. 21 bátur sótti um byggðakvóta að þessu sinni og uppfylltu 15 þeirra skilyrði til úthlutunar.Eftirfarandi bátar fá úthlutað byggðakvóta skv.tillögu bæjarstjórnar, tölur í þorskígildis kg: Dúan SI 130 18.100 Elva Björg SI 64 11.550 Farsæll SI 96 7.900 Jonni SI 86 21.700 Jóhanna Margrét SI 11 740 Jón Kristinn SI 52 7.300 Júlía SI 62 20.100 Kristinn Friðrik SI 5 7.500 Otur SI 100 4.500 Raggi Gísla SI 73 18.500 Skutla SI 49 170 Sædís SI 19 15.750 Viggó SI 32 4.250 Sólberg SI 25.000 Múlaberg SI 25.000 EFtirstöðvum byggðakvóta, um 16,5 þorskígildistonnum, verður úthlutað fljótlega til þeirra báta sem ekki uppfylltu skilyrði til úthlutunar nú.
Lesa meira

Breyttur opnunartími hafnarvogar frá 1. mars nk.

Vakin er athygli á að nýr opnunartími hafnarvogarinnar tekur gildi þann 1. mars nk. og verður sem hér segir:a/ Á tímabilinu 01.09. – 30.04. frá kl. 07:00- 18:00 virka daga og frá 15:00-19:00 á laugardögum b/ Á tímabilinu 01.05. - 31.08 frá kl. 07:00- 21:00 virka daga og frá 15:00-19:00 á laugardögum Fyrir þjónustu utan opnunartíma og eftir kl. 19:00 á tímabili b/ greiðist yfirvinna.Hafnarstjóri.
Lesa meira

Hollvinir Hólsdalsins

Kynningarfundur um stofnun félags til verndar Hólsdalnum og endurbóta á umhverfi Hólsárverður haldinn í fundarsal Bátahússins laugardaginn 12. febrúar kl. 13. Hvernig getum við bætt og fegrað dalinn svo hann nýtist sem flestum? Þetta mál snertir golfara, hestamenn, knattspyrnufólk, stangveiðimenn, göngufólk, skógræktarfólk og skíðamenn. Kynning á gömlum skipulagsteikningum og umræður.Allir áhugamenn og hagsmunaaðilar hvattir til að mæta!Undirbúningsnefnd.
Lesa meira

Úthlutun byggðakvóta á Siglufirði 2005.

Bæjarstjórn Siglufjarðar auglýsir hér með eftir umsóknum um byggðakvóta á Siglufirði fiskveiðiárið 2004/2005. Við úthlutun verður farið eftir neðangreindum reglum sem staðfestar hafa verið af Sjávarútvegsráðuneytinu. Skv. reglugerð nr. 596/2003 um úthlutun byggðakvóta er það Sjávarútvegsráðuneytið sem úthlutar byggðakvóta en viðkomandi sveitarfélagi er heimilt að gera tillögu að úthlutun.REGLUR VARÐANDI ÚTHLUTUN BYGGÐAKVÓTA Á SIGLUFIRÐI FISKVEIÐIÁRIÐ 2004/2005.Megintilgangur reglnanna skal vera að auka útgerð og vinnslu á fiski á Siglufirði og fjölga störfum. 1. Veiðiheimildum samkvæmt bréfi Sjávarútvegsráðuneytisins frá 6. desember 2004 skal úthlutað til einstakra aflamarksskipa og krókaaflamarksbáta, sem leggja upp afla sinn til vinnslu hjá fiskverkunarstöðvum á Siglufirði, samkvæmt nánara samkomulagi. Eingöngu skulu fiskiskip sem skráð eru á Siglufirði 31.12.2004 koma til greina við úthlutun aflaheimilda. Ekkert fiskiskip skal hljóta meira en 15 þorskígildislestir með þeirri undantekningu er fram kemur í reglu 2.1. Eftirstöðvum vegna 15 tonna ákvæðis skal skipta á milli fiskiskipa á grundvelli greinar 2.2.b. Ef bolfiskaflamark skips hefur minnkað frá úthlutun fiskveiðiársins 2004/2005 til 31.desember 2004 vegna framsals þá kemur það skip aðeins til greina við skiptingu 10% hlutarins sbr. c-lið 2.2. gr. Þeir aðilar sem fengu úthlutað byggðakvóta á síðasta fiskveiðiári og hafa ekki fylgt þágildandi reglum varðandi ráðstöfun byggðakvóta skulu ekki koma til greina við úthlutun nú.2. Byggðakvóta verður skipt þannig milli þeirra fiskiskipa er sækja um og fullnægja skilyrðum:2.1. 50 þorskígildistonn skulu skiptast milli skipa sem landað hafa úthafsrækju til vinnslu á Siglufirði á árinu 2004 í hlutfalli landaðs rækjuafla þeirra þar.2.2. Eftirstöðvum, 155 þorskígildistonnum skal skipt sem hér segir:a). 20% skal skipt jafnt á milli fiskiskipa, þó þannig að ekkert skip auki úthlutaðan kvóta um meira en 100%.b). 70% skal skipt á grundvelli úthlutunar veiðiheimilda í upphafi fiskveiðiársins 2004/2005.c). 10% byggðakvóta verður úthlutað í mars 2005. Um þann hluta geta sótt um fiskiskip sem ekki fá úthlutað byggðakvóta skv. reglum þessum og uppfylla ekki skilyrði um framsal sbr. 2.málsgr. reglu 1.d). Ef útgerðaraðili hefur ekki lögheimili á Siglufirði þann 31. desember 2004 skal úthlutun til viðkomandi fiskiskips skerðast um 50%. Eftirstöðvum vegna þessa ákvæðis skal skipta jafnt á milli fiskiskipa. 3. Öllum aðilum á Siglufirði sem úthlutað er byggðakvóta er skylt að leggja til aflaheimildir að lágmarki til jafns við úthlutaðan byggðakvóta og skoðast móttekin umsókn sem staðfesting viðkomandi á því að það verði gert. Skilyrði til úthlutunar byggðakvóta er að viðkomandi eigi ekki í vanskilum við Siglufjarðarkaupstað.4. Þeir aðilar sem úthlutað er byggðakvóta skulu leggja fram gagnkvæman samning við fiskvinnslu um löndun afla og vinnslu á Siglufirði. Öllum afla samkvæmt þessari grein skal landað fyrir lok fiskveiðiárs.5. Úthlutaður byggðakvóti er ekki framseljanlegur en heimilt er að skipta á milli tegunda. Minnki aflaheimildir fiskiskips sem hlýtur byggðakvóta á yfirstandandi fiskveiðiári vegna framsals skulu þær afsala sér sambærilegu magni af byggðakvótanum, sem úthlutað verður að nýju.6. Í lok fiskveiðiárs skulu útgerðir og fiskverkanir, sem fengið hafa byggðakvóta skila til sveitastjórnar skýrslu um landaðan afla til vinnslu í samningsbundnum fiskverkunarfyrirtækjum eða mótteknum afla frá útgerðum og skal skýrslan staðfest af viðkomandi samningsaðila. Verði skýrslu ekki skilað eða ákvæðum þessara reglna um löndun og vinnslu afla ekki fylgt skulu viðkomandi bátar og fiskverkanir ekki eiga rétt á úthlutun byggðakvóta komi til slíkrar úthlutunar.Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 þann 14. febrúar n.k. og ber að skila umsóknum fyrir þann tíma á bæjarskrifstofu. Umsóknum skal fylgja staðfesting á skráningu viðkomandi fiskiskips, kvótastöðu og annað er nauðsynlegt er skv.ofangreindum reglum. Nánari upplýsingar eru gefnar af bæjar – og skrifstofustjóra.
Lesa meira

Búið að landa um 12 þúsund tonnum af loðnu.

Búið er að landa um 12 þúsund tonnum af loðnu á Siglufirði það sem af er árinu og er það mun meiri afli en landað hefur verið hér á undanförnum árum í janúarmánuði.Upplýsingar fengnar af "Lífið á Sigló".
Lesa meira

Siglufjörður í samstarfi um gerð gönguleiðakorta/útivistarkorta

Ferðamálaráð Íslands úthlutaði á dögunum styrkjum til ýmissa málaefna á sviði umhverfismála. Siglufjörður, Ólafsfjörður og Háskólinn á Hólum fengu samtals úthlutað einni og hálfri milljón til gerðar gönguleiðarkorta/útivistarkorta.Þessir aðilar munum vinna sameiginlega að gerð eins korts fyrir svæðið á Tröllaskaga. Markmiðið með þessari vinnu er að auka möguleika ferða- og útivistarfólks á að nýta sér Tröllaskagann sem ákjósanlegan stað til útivistar.
Lesa meira