Fréttir & tilkynningar

Sólstöðutónleikar í Bátahúsinu.

Sólstöðutónleikar verða í Bátahúsinu í kvöld og hefjast þeir kl. 20.00.Þar koma fram Hlöðver Sigurðsson tenór og Renáta Iván sem leikur á píanó.Á dagskrá verða íslensk og erlend sönglög og jólalög.Það verður heitt á könnunni og hugguleg jólastemning.
Lesa meira

Jólaball Siglfirðingafélagsins.

JólaballSiglfirðingafélagsins í Reykjavík og nágrenniverður haldið í sal KFUM & KFUKvið Holtaveg 28 í Reykjavíkmánudaginn 27. desember nk. kl. 17:00.Hljómsveitin Fjörkarlarnir spila og syngja og jólasveinarnir síkátu færabörnunum glaðning.Salur KFUM og KFUK er tvískiptur sem gerir það að verkum að hægt er að verameð í fjörinu í kringum jólatréð en einnig er hægt að sitja íveitingasalnum og spjalla saman yfir vöfflum, smákökum og heitu súkkulaði.Viljum við því hvetja alla Siglfirðinga, unga sem aldna, til að koma oggera sér glaðan dag með öðrum Siglfirðingum um jólin..Jólaballsnefnd Siglfirðingafélagsins í Reykjavík og nágrenni.
Lesa meira

Veiðileyfagjald renni til sveitarfélaga

Bæjar- og sveitarstjórar átta byggðarlaga hafa ritað undir áskorun til ríkisstjórnar og Alþingis um að rétta af hag sjávarbyggða með því að láta veiðileyfagjald af sjávarútveginum renna til sveitarfélaga.Þá vilja þeir að skuldir í félagslega íbúðakerfinu verði afskrifaðar eða yfirteknar af ríkinu.Í áskoruninni eru lagðar fram tillögur um aðgerðir vegna stöðu sjávarbyggða. Segir að við innleiðingu kvótakerfisins hafi aðgangurinn að auðlindinni verið takmarkaður og tækifæri til auðsköpunar hafi færst frá sjávarbyggðum til annarra svæða. Flest sveitarfélög sem byggi afkomu sína á sjávarútvegi hafi misst fólk, og um leið tekjur, þó verkefnum hafi ekki fækkað. Segir jafnframt að það sé ekki hlutverk sjávarbyggðanna að greiða fyrir þá hagræðingu sem hlýst af breytingum á stjórn fiskveiða. Það er því mat þeirra sveitarstjóra sem undir áskorunina rita að grípa verði til sértækra aðgerða, svo sjávarbyggðirnar fái staðið undir þeirri þjónustu sem þeim er ætlað að inna af hendi."Við teljum það bæði eðlilega og sanngjarna kröfu að veiðileyfagjald sem fyrirtækjum í sjávarútvegi er gert að greiða renni til sveitarfélaga sem byggja afkomu sína á nýtingu auðlinda hafsins. Sú krafa er í samræmi við hugmyndir Auðlindanefndar á sínum tíma."Ríkið yfirtaki skuldir félagslega íbúðakerfisinsEins er bent á það í áskoruninni að hundruð starfa sem tengjast stjórn fiskveiða á beinan eða óbeinan hátt hafi flust á höfuðborgarsvæðið, einkum í tengslum við svokallaðan eftirlitsiðnað. Það hafi varla verið markmiðið með breytingum á stjórn fiskveiða að flytja störf af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins.Ennfremur segir að íbúaþróunin hafi haft veruleg áhrif á fjárhag sveitarfélaganna, m.t.t. félagslega íbúðakerfisins. Fólksfækkun hafi leitt til minni nýtingar í kerfinu, íbúðir standi auðar og viðhaldi þeirra því ekki sinnt sem skyldi. Kostnaður sé því meiri en tekjur og munurinn í raun að aukast. Gera bæjarstjórarnir tillögu um að skuldir í félagslega íbúðakerfinu verði afskrifaðar eða eignir og skuldir í kerfinu yfirteknar af ríkinu. Undir áskorunina skrifa Runólfur Birgisson, bæjarstjóri á Siglufirði, Bergur Elías Ágústsson bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, Halldór Halldórsson bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, Kristinn Jónasson bæjarstjóri í Snæfellsbæ, Magnús B. Jónsson sveitarstjóri Höfðahrepps, Reinhard Reynisson bæjarstjóri á Húsavík, Tryggvi Harðarson bæjarstjóri á Seyðisfirði og Albert Eymundsson bæjarstjóri á Hornafirði.Frétt á mbl.is
Lesa meira

Fjárhagsáætlun afgreidd í fyrri umræðu.

Á bæjarstjórnarfundi í gær var fjárhagsáætlun 2005 og 3ja ára áætlun 2006-2008 afgreiddar úr fyrri umræðu og vísað til bæjarráðs til frekari umfjöllunar og síðari umræðu í bæjarstjórn. Helstu niðurstöður úr fjárhagsáætlun eru þessar við fyrri umræðu:Aðalsjóður kr. 10.346.000,-Eignasjóður kr. -13.991.000,-Þjónustustöð kr. -211.000,- Samtals niðurstaða A-hluta kr. -3.856.000,-, neikvæð niðurstaða.B-hluta fyrirtæki:Fráveita kr. 2.844.000,-Hafnarsjóður kr. -5.930.000,-Vatnsveita kr. -173.000,-Íbúðasjóður kr. -8.535.000,-Samtals niðurstaða B-hluta kr. -11.794.000,-, neikvæð niðustaða.Niðurstaða allra sjóða er því kr. -15.650.000,-.Jafnframt er gert ráð fyrir fjárfestingum/framkvæmdum á árinu 2005 fyrir um 58 milljónir króna, m.a. við íþróttahús, gatnaframkvæmdir, sparkvöll við Grunnskóla, framkvæmdir við höfnina og vatnsveitu.Áætlað er að taka fjárhagsáætlun til síðari umræðu í bæjarstjórn fyrir jól en búast má við nokkrum breytingum á milli umræðna.
Lesa meira

Framfarafélag Siglufjarðar stofnað.

Framfarafélag Siglufjarðar var nýlega stofnað í framhaldi af heimsókn nokkurra aðila frá samtökunum "Landsbyggðin lifi".Í fyrstu stjórn félagsins voru kosin:Hermann Einarsson, formaður,Hannes Baldvinsson gjaldkeri, Aðalsteinn Arnarsson, ritari, Guðlaug Guðmundsdóttir, meðstjórnandi, Kristinn Georgsson, meðstjórnandi, Mariska van der Meer, varamaður, Margrét Ósk Harðardóttir, varamaður og Guðný Róbertsdóttir varamaður. Endurskoðendur eru Sigurður Hlöðvesson, Signý Jóhannesdóttir og Sigurður Fanndal.Þeir sem hafa áhuga á að ganga í félagið eða vilja kynna sér starfsemina er bent á að hafa samband við Hannes Baldvinsson í síma 467-1255.Árgjald í félagið er kr. 1.000,-.Slóðin á heimasíðu samtakanna "Landsbyggðin lifi" er www.landlif.is
Lesa meira

Fjárhagsáætlun til fyrri umræðu 9. desember

Gert er ráð fyrir að fjárhagsáætlun Siglufjarðarkaupstaðar fyrir árið 2005 verði tekin til fyrri umræðu í bæjarstjórn fimmtudaginn 9. desember nk. en síðari umræða fer svo væntanlega fram fyrir áramót.
Lesa meira

205 tonna byggðakvóti til Siglufjarðar

Sjávarútvegsráðherra hefur nú undirritað reglugerð um úthlutun byggðakvóta fiskveiðiárið 2004/2005. Samtals er úthlutað 3200 þorskígildum til fjörutíu byggðarlaga í 32 sveitarfélögum, sjö umsóknum var hafnað. Við úthlutunina er byggt á 9 gr. laga nr. 38, 1990 um stjórn fiskveiða.Siglufjarðarkaupstað var úthlutað 205 tonnum á grundvelli samdráttar í sjávarútvegi. Úthlutunina í heild má sjá á heimasíðu sjávarútvegsráðuneytis, www.sjavarutvegsraduneyti.is
Lesa meira

Gjöf til Tónlistarskólans.

Í gær kl.15:30 fór fram athöfn í Tónlistarskóla Siglufjarðar, þar sem Louise Kr Theodórsdóttir tónmenntakennari gaf til minningar um eiginmann sinn Ragnar Má Hansson rafvirkja, sem lést þann 18. október 2003, litla harmonikku af Delicia gerð. Elías Þorvaldsson tók við gjöfinni fyrir hönd skólans og þakkaði þann hlýhug sem Louise sýndi tónlistarskólanum. Helen S. Hraunberg spilaði þvínæst eitt lag á hina nýju harmonikku.
Lesa meira

Leikskólanum berst gjöf frá Von.

Leikskólanum barst gagnleg og glæsileg gjöf frá Kvennfélaginu Von nú á dögunum. Gjöfin var frábær stafræn myndavél Kodak cx7470 og á eftir að gagnast Leikskólanum vel í framtíðinni. Særún Þorláksdóttir leikskólastjóri segir vélina koma sér vel og starfsmenn eru þakklátir fyrir þessar rausnarlegu gjöf.
Lesa meira

Hugmyndasamkeppnin - auglýsing!

Siglufjarðarkaupstaður efnir til hugmyndasamkeppni um atvinnutækifæri og fjölgun starfa í Siglufirði. Hugmyndum í samkeppninni skal skilað á bæjarskrifstofu í síðasta lagi þann 20. nóvember n.k. Hugmyndirnar eiga að snúa að auknum atvinnutækifærum á Siglufirði og fjölgun starfa og mega þær hvort heldur sem er vera með Siglufjarðarkaupstað sem þátttakanda eður ei. Reglur samkeppninnar eru eftirfarandi:1) Fram þarf að koma gróf áætlun um kostnað við að koma viðkomandi hugmynd í framkvæmd í upphafi.2) Fram þarf að koma hugsanlegur fjöldi starfmanna við viðkomandi starfsemi.3) Fram þurfa að koma upplýsingar um möguleika á sölu viðkomandi vöru/þjónustu.4) Skilyrði er að hugmyndum sé skilað inn undir dulnefni en með þeim fylgi lokað umslag, merkt viðkomandi dulnefni og inní því umslagi séu upplýsingar um þann sem skilar inn hugmyndinni.5) Allar hugmyndir sem berast verða birtar opinberlega mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út.6) Dómnefnd verður skipuð 5 einstaklingum; Fulltrúa frá Verkalýðsfélaginu Vöku Tveimur fulltrúum atvinnurekenda í bænum. Tveimur fulltrúum Siglufjarðarkaupstaðar.7) Dómnefnd tekur mið að því við úrskurð sinn hver kostnaður við viðkomandi hugmynd er, hversu mörg störf geta skapast og hverjir möguleikar eru á að koma hugmyndinni í framkvæmd á Siglufirði.8) Veitt verða verðlaun fyrir bestu hugmyndina að upphæð kr. 100.000,-.Áætlað er að úrslit í samkeppninni og allar hugmyndir verði kynntar opinberlega fyrir áramót.
Lesa meira